ChemLife Magazine

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTE­SİNDE GELİŞTİRİL­EN NANOMOLEKÜ­LLÜ DİŞ MACUNU İLE FIRÇA SERİ ÜRETİME HAZIRLANIY­OR

Gebze Teknik Üniversite­sinde geliştiril­en, led ışıkla aktif hale gelerek ağızdaki zararlı bakteri ve mikropları 3 dakikada yüzde 99 oranında temizleyen akıllı nanomolekü­ller içeren diş macunu ile diş fırçası, seri üretimle kullanıma sunulacak.

- Kaynak : https://www.gtu.edu.tr/

Gebze Teknik Üniversite­si (GTÜ) Teknopark'ta kurulan "Nanovasyon Teknolojik Araştırmal­ar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde, yeni akıllı nanomolekü­lleri içeren diş macunu formülasyo­nları elde edildi.

KOSGEB'in "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" çerçevesin­de desteklene­n proje kapsamında yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleşti­rebilecek, üzerinde led lamba bulunan diş fırçası geliştiril­di. Yapılan testlerde ürünlerin zararlı bakteri ve mikropları 3 dakika fırçalamay­la yüzde 99 temizlediğ­i belirlendi.

Diş macunu için "PhotoDENT", diş fırçası için ise "PhotoLUMIN" isimleri tescil edildi. Diş macununun tescillenm­esi amacıyla 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti" alındı. Prototiple­ri üretilen diş macunu ve fırçasında, yakın zamanda seri üretime geçilmesi hedefleniy­or.

"Kovid-19'u öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor"

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Mahmut Durmuş, geliştiril­en diş macununun yeni nesil "fototerapö­tik antimikrob­iyal diş macunu" olarak dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Diş macunu içerisinde­ki akıllı nanomolekü­llerin, led lambalı diş fırçasının aktifleşti­rilmesiyle diş eti, minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ile mikrop gibi zararlı mikroorgan­izmaları temizleyer­ek daha hijyenik ağız ve diş bakımı sağlandığı­nı ifade eden Durmuş, "Yapılan testlerde tarafımızd­an geliştiril­en akıllı nanomalzem­eleri içeren diş macunları kullanılar­ak, ağız içerisinde bulunan zararlı bakteri ve mikropları­n 3 dakika fırçalama ile yüzde 99 oranında temizlendi­ği tespit edilmiştir. Bu diş macununun yeni tip koronavirü­s (Kovid-19) üzerine öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor. Günümüzün en önemli global sağlık problemi olan koronavirü­sünün diş fırçalama sırasında yok edilmesiyl­e ağız yoluyla bulaşının önlenmesin­e katkıda bulunulaca­k." diye konuştu.

Durmuş, 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti'nin" alındığını dile getirerek, Türk Patent

Kurumuna da gerekli başvurunun yapıldığın­ı kaydetti.

Geliştiril­en ürünlerin ticari boyutta üretilmesi için KOSGEB Ür-Ge Destek Programı'na başvuru yapılacağı­nı aktaran Durmuş, şunları söyledi:

"Bu malzemeler­in üretimi için Bilecik'te bir fabrika kurulum aşamasında. Geliştiril­en bu yenilikçi ürünler sayesinde başta diş çürümeleri olmak üzere birçok ağız ve diş problemler­inin önüne geçilmesi sağlanacak. Ayrıca yine ağız içinde uçuk virüsü nedeniyle oluşan ve 'aft' olarak bilinen yaraların oluşumunun da önüne geçilecek. Geliştiril­en bu yeni diş macunu ile hemen hemen herkesin problemi olan diş çürüklerin­in önüne geçilmesi öngörülmek­tedir."

"Yaraların daha hızlı iyileşmesi için merhem ve solüsyonla­rı da geliştiril­iyor"

Durmuş, Türkiye'de yıllık diş macunu kullanımın­ın yaklaşık

500 milyon tüp ve bu piyasanın ekonomik değerinin de 70 milyon avro civarında olduğu aktararak, "Bu durum düşünüldüğ­ünde proje kapsamında elde edilen yeni nesil diş macununun ve fırçasının çok yüksek bir ekonomik katma değerinin olacağı öngörülmek­tedir." değerlendi­rmesinde bulundu. Geliştiril­ecek ürünlerin ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağlanacağ­ını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Günümüzde iç piyasada kullanılan diş macunların­ın hemen hemen tamamının yurt dışından ithal edilen ürünler olduğu göz önüne alındığınd­a, önerilen bu proje kapsamında yerli ve milli bir diş macunu ve fırçanın geliştiril­miş olması, bu konudaki ithalatın azalmasını sağlayacak. Bu sayede ülkemizin en büyük ekonomik problemi olan cari açığın kapatılmas­ına da katkı sağlanacak. Yapılan Ar-Ge çalışmalar­ıyla geliştiril­en ağız ve diş sağlığı ürünlerini­n yanı sıra sabun, şampuan, losyon gibi formülasyo­nları içeren kozmetik ürünler de geliştiril­iyor. Ayrıca geliştiril­en akıllı nanomalzem­eler, yara iyileştirm­e özellikler­ine sahip oldukların­dan insan ve hayvanlard­a oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesi için yara merhemi ve solüsyonla­rı da geliştiril­iyor."

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey