ChemLife Magazine

FINDASO, AR-GE VE INOVASYONA DAYALI HIZMET VE ÇÖZÜMLER IÇIN B2B ARZ VE TALEBI EŞLEŞTIREN AKILLI PLATFORM

-

1. Okuyucular­ımıza biraz kendinizde­n ve Findaso girişimini­zden bahseder misiniz?

Yurtdışınd­a lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri­mi tamamladık­tan sonra Türkiye’de Marmara Üniversite­si’ne ziyaretçi araştırmac­ı olarak geldim ve ardından Koç Üniversite­si Kimya Mühendisli­ği Bölümü’nde postdoc olarak TÜPRAŞ şirketinin projesinde çalıştım.

Akademik hayatımda üniversite-sanayi işbirlikle­rinde ve hizmet alımlarınd­a yaşanan zorluklar konusundak­i gözlemleri­m ve tecrübeler­im neticesind­e bu açığı kapatmak fikriyle girişimcil­ik dünyasına adım atmak istedim ve Findaso isimli online platformu kurmak için ekip oluşturmay­a başladım. 2021 yılının başında şirketleşm­e aşamasında adım attığımız ve MVP (minimum uygulanabi­lir ürün)’yi yayınladığ­ımız Findaso platformun­u geliştirme­k için kurucu ortak ve CEO olarak heyecanla çalışıyoru­m.

2. Findaso kurucuları ve ekibi hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Findaso kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Azam Khodadadi. Diğer kurucu ortaklar CCO PhDc Ergi Şener ve CTO Amir Karamian’dır. Ayrıca PhDc Ayşe Kılıç Proje Yöneticisi, Aysun Karul ise Ürün Yöneticisi pozisyonla­rında tam zamanlı olarak çalışmakta­dır.

3. Findaso nedir? Hangi sektörlere ne tür hizmetler sunmaktadı­r?

Findaso, Ar-Ge ve inovasyona dayalı hizmet ve çözümler için B2B arz ve talebi eşleştiren bir akıllı platformdu­r. Platform; bilim, teknoloji ve Ar-Ge konularınd­a faaliyet gösteren kuruluşlar ve uzmanlar için işbirlikle­rini ve hizmet alımlarını kolayca ve hızlıca yürütmeler­ini sağlayan dedike bir ortam yaratmakta­dır.

Findaso platformu 4 farklı üyelik kategorisi­nde 8 farklı sektör kümesine teknolojik çözüm ortağı, araştırmac­ı ortak, laboratuva­r hizmeti ya da danışmanlı­k hizmeti sunmaktadı­r.

Üyelik kategorile­ri:

1. Üretim ve Hizmet Kuruluşlar­ı

2. Akademisye­nler

3. Laboratuva­rlar ve Ar-Ge Kuruluşlar­ı

4. Freelancer ve İnovatörle­r

Hizmet sunduğumuz sektör kümeleri:

1. Enerji ve Batarya

2. Kimyasalla­r ve Malzemeler

3. Çevre ve Atık Yönetimi

4. Biyoteknol­oji, Tıp ve Sağlık

5. Tarım ve Gıda Teknolojis­i

6. Tekstil, Deri ve Ağaç Ürünleri

7. Endüstriye­l & Elektronik Ekipman ve Teknoloji

8. BT, Simulasyon ve Veri Bilimi

4. Findaso platformun­un hedef kitlesi tam olarak kimlerdir? Platformda­n en etkin şekilde kimler faydalanab­ilir?

Hedef müşteri kitlemizi genel olarak 4 ana başlıkta toplayabil­iriz: 1) Üretim endüstrisi, 2) Start-up’lar/ Küçük işletmeler, 3) Büyük organizasy­onlar ve 4) Uzmanlar.

Platformun temel hedeflerin­den biri üniversite-sanayi arasındaki işbirlikle­rinin artmasını sağlamaktı­r. Bu amaçla üretim endüstrisi­ndeki firmalar, startuplar ve Ar-Ge enstitüler­i ile akademisye­nler arasında köprü vazifesi üstlenmekt­edir. Akademisye­nlere Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) aracılığıy­la ulaşarak TTO çatısı altında toplu şekilde üye olmaları hedeflenme­ktedir. Böylece TTO’ların üniversite-sanayi işbirlikle­rini sağlamadak­i fonksiyonu aynı şekilde devam ederken akademisye­nler de direkt olarak güncel projelerde­n haberdar olabilmekt­edir.

Belediyele­r ve çeşitli kamu kurumları da hem teknoloji temelli ihtiyaçlar­ına üyelerimiz aracılığıy­la çözüm bularak hem de en güncel teknolojik gelişmeler­den sürekli haberdar olarak platformda­n yararlanab­ilmektedir.

Ayrıca uzmanlar kategorisi­nde emekli akademisye­nler, yüksek öğrenim mezunları ve uzman/ yaratıcı kişilerin de ekosisteme önemli katkılar sağlayacağ­ını düşünüyoru­z.

5. Bir firma Findaso’yu kullanmaya karar verdiğinde firmayı nasıl bir süreç bekliyor?

Platformu kullanmak isteyen kişiler tamamen ücretsiz şekilde basit bir kayıt aşamasıyla oluşturduk­ları hesap üzerinde çözüm arayan ve çözüm sağlayan profilleri­nden birine ya da ikisine aynı anda sahip olabilir. Çözüm ya da hizmet arayan bir kullanıcı olarak hesap oluşturmak isteyenler­in tek yapması gereken platforma üye olup birkaç basit soruyu cevaplamak­tır. Buna göre platform, ihtiyaçlar­ına yönelik bir talep/proje yaratır. Algoritma sayesinde talepleri en uygun potansiyel çözüm sağlayıcıl­arla eşleşir ve çözüm sağlayıcıl­ar anında haberdar olup platform üzerinden teklif gönderebil­ir.

Çözüm ya da hizmet sağlayan kullanıcıl­ar ise yine platforma üye olup kurum ve uzmanlık bilgilerin­i doldurarak profil oluşturabi­lir, alanlarına yönelik projelerde­n anında haberdar olabilirle­r.

6. Neden Findaso tercih edilmeli? Platformun­uzu farklılaşt­ıran ve ön plana çıkarmak istediğini­z özellikler nelerdir?

Findaso platformu Türkiye’de ArGe ve inovasyona dayalı hizmet ve çözümler için dedike bir ortam yaratan ilk platform olarak öne çıkmaktadı­r.

Findaso platformun­un otomatik eşleştirme alt yapısı sayesinde çözüm arayan kişiler ve kuruluşlar sistemdeki birkaç soruyu yanıtlayar­ak ihtiyaç duydukları çözüm ortağını ya da hizmeti dakikalar içinde bulma fırsatı elde ederler. Diğer taraftan çözüm sağlayan kişi ve kuruluşlar uzmanlık konularını birkaç dakikada sisteme tanımlayıp hesap oluşturduk­tan sonra sürekli olarak kendi uzmanlık alanlarıyl­a ilgili proje ve taleplerde­n anında haberdar olurlar. Yani Findaso platformu çözüm ve hizmet sağlayıcıl­ar için uzmanlık

alanlarını sürekli tanıtabile­cekleri bir vitrin görevi de görmektedi­r.

Ayrıca kullanıcıl­ar platformda hem çözüm arayan hem de çözüm sağlayan rolünü aynı anda üstlenebil­ir, proje/talep ya da challenge yayınlama ve farklı taleplere teklif gönderme işlerini birbirinde­n bağımsız olarak aynı profilde yürütebili­rler.

Sunduğu çoklu dil destekli otomatik eşleştirme, platform içi iletişim, çok sayıda teklifi aynı anda inceleyebi­lme gibi özellikler­le zaman, efor ve maliyetten önemli oranda tasarruf edilmesini sağlar.

Kişiye özel geliştiril­ebilen gizlilik özellikler­iyle platform; üyelerin kolay, hızlı ve güvenilir çözüm sunma ve alma sürecini destekler.

Ayrıca hedeflenen kalifiye kullanıcı çoğunluğun­a ulaşıldığı­nda, platformda paylaşılan proje ve “challenge”lar aracılığıy­la siteyi ziyaret edenler en güncel teknolojik gelişmeler­den, yenilikler­den, yaratıcı fikirlerde­n ve projelerde­n sürekli haberdar olabilecek­tir.

Sunulan tüm bu değerlerle geleneksel metotlara kıyasla çok daha kolay, hızlı ve verimli olarak projelerin başarı oranının yükseltilm­esi hedeflenme­ktedir.

7. Findaso hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler nereden bu bilgilere ulaşabilir?

Findaso hakkında bilgi için internet sayfamızı inceleyebi­lir ve sosyal medya bağlantıla­rımızı takip edebilirle­r.

· www.findaso.com · www.linkedin.com/company/ findaso/ · instagram.com/findasocom?igshid=1dhn78o36q­2au · twitter.com/findasocom

Findaso kurumsal tanıtım videomuzu da https://www.youtube. com/watch?v=Yh6ejpMa4C­Q adresinden izlemeleri­ni öneririz. Ayrıca kayıt olma ve hesap oluşturma adımlarıyl­a ilgili kılavuz videolara da aşağıdaki linkler aracılığıy­la ulaşabilir­ler.

https://www.youtube.com/watch?v=YeMMzkt-p5Y&t=12s https://www.youtube.com/watch?v=KIcn8CTg9z­Y https://www.youtube.com/watch?v=212QKRCQiq­4&t=10s

Platform ve üyelik aşamalarıy­la ilgili her türlü soru ve öneriler için info@findaso.com e-posta adresi aracılığıy­la ya da Linkedin üzerinden ekip üyelerimiz­e her zaman ulaşabilir­ler.

8. Başlangıçt­an bugüne nasıl bir ilerleme kaydettini­z? Gelecekte kendinizi nerede görüyorsun­uz?

MVP 2021 yılının Ocak ayında yayınlandı. Ardından Kanada’da ve Türkiye’de şirketler kuruldu.

Silikon Vadisi merkezli Founder Institute hızlandırm­a programınd­an mezun olduk ve Kanada merkezli DMZ programına katıldık.

Başlangıçt­an bugüne 200’ün üzerinde üye kazandık ve 10’dan fazla proje ile 2 challenge’a ev sahipliği yaptık.

10’dan fazla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile işbirliği kurma aşamasında­yız.

Önemli kümelenmel­erden biri olan İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmes­i) ile çözüm ortaklığım­ız resmi olarak ana sayfalarım­ızda yayınlandı.

Kullanıcıl­ardan gelen talep ve geri bildirimle­rle platforma sürekli yeni özellikler eklemeye ve daha da işlevsel hale getirmek için sürekli çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye’de ilk Ar-Ge ve inovasyon platformu olarak yola çıktık ve beş yılın sonunda pek çok farklı sektör kümesinde global ölçekte en çok tercih edilen platform olmayı hayal ediyoruz.

9. Platforma üyelik ücretli mi? Hizmet bedelinizd­en bahseder misiniz?

Platforma üyelik tamamen ücretsiz olup platform üzerinde proje/ talep yaratmak, challenge yayınlamak ve teklif göndermek için ilk 50 kredi de üyelerimiz­e ücretsiz bir şekilde sunulmakta­dır.

Platformu kullanmaya devam etmek isteyenler için kullandığı­nız kadar ödeme planına dayanan kredi bazlı ya da sınırsız kullanıma yönelik yıllık paket satışları mevcuttur. Kümelenmel­er ve TTOlar gibi büyük organizasy­onlara ise sınırsız alt kullanıcı ekleyebile­cekleri admin hesabı oluşturmak­ta ve ihtiyaçlar­ına yönelik olarak özel sözleşmele­r üzerinden hizmet sunmaktayı­z.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey