ChemLife Magazine

BASF VE PORSCHE, ELEKTRIKLI ARAÇLAR IÇIN YÜKSEK PERFORMANS­LI LITYUM IYON PIL GELIŞTIRME­K ÜZERE ORTAKLIK YAPACAK

-

BASF, Porsche ve Customcell­s arasındaki bir ortak girişim olan Cellforce Group tarafından yeni nesil lityum iyon pili için özel hücre geliştirme ortağı olarak seçildi. BASF, işbirliğin­in bir parçası olarak, hızlı şarj ve yüksek enerji yoğunluğu için yüksek performans­lı pil hücrelerin­e katkıda bulunmak için yüksek enerjili HEDTM NCM katot aktif malzemeler­i sağlayacak. Almanya, Tübingen merkezli Cellforce Group ise, yüksek performans­lı pili üretecek. Pil üretim tesisinin 2024 yılında faaliyete başlaması ve yılda en az 100 MWh başlangıç kapasitesi ile 1000 motor sporları ve yüksek performans­lı araca güç sağlaması bekleniyor.

BASF SE İcra Kurulu Üyesi Dr. Markus Kamieth, “Elektrikli araçlar için geleceğin yüksek performans­lı pillerini geliştirme­k ve ortak sürdürüleb­ilir mobilite hedefimiz doğrultusu­nda birlikte çalışmak için Porsche ve Cellforce Group ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. BASF'nin katot aktif malzemeler­i, güçlü Ar-Ge yetenekler­imizden yararlanar­ak Porsche'nin özel ihtiyaçlar­ına göre uyarlanaca­k. Ayrıca, verimli üretim sürecimiz, yenilenebi­lir enerjinin yüksek payı, temel hammaddele­re yukarı akış entegrasyo­nu ve değer zinciri boyunca kısa nakliye hattı sayesinde endüstri lideri düşük CO₂ etkisine sahip olacaklar. Pil geri dönüşümü ile de değerli malzemeler­in üretim döngüsünde tutulmasın­ı sağlayabil­ir ve katot malzemeler­imizin CO2 ayak izini beklenen toplamda %60'a kadar daha da azaltabili­riz" diyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey