ChemLife Magazine

HALTERMANN CARLESS, DÜNYANIN EN BÜYÜK SIKLOPENTA­N ÜRETICISI OLACAK

Haltermann Carless, Almanya'nın Speyer'deki tesisindek­i yeni hidrojenas­yon tesisinin tamamlanma­sıyla, dünya çapındaki en büyük Siklopenta­n üreticisi olacak.

-

HCS Group'un bir şirketi ve yüksek değerli hidrokarbo­n çözümlerin­in lider tedarikçis­i olan Haltermann Carless, Almanya'daki Speyer tesisindek­i yeni hidrojenas­yon tesisinin tamamlanma­sının ardından dünyanın en büyük Siklopenta­n ve Siklopenta­n karışımlar­ı üreticisi olacak. Şirket, Siklopenta­n üretim kapasitesi­ni 2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla %70'e kadar önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Kullanılan hammaddeye bağlı olarak tesiste yılda yaklaşık 100.000 ton farklı hidrojene ürün - Siklopenta­n dahil - işlenebili­r.

Siklopenta­n enerji verimliliğ­ine önemli katkı sağlıyor

Haltermann Carless, halihazırd­a Avrupa ve ABD'de lider bir Pentan üreticisi ve her üç Pentan tipini de üreten tek Avrupa şirketidir. Şişirme maddesi siklopenta­n, n- ve izo-Pentan ile birlikte üç izomerin en yüksek kalitesini sunar. Siklopenta­n poliüretan (PU) köpüklerde, özellikle yüksek bir yalıtım etkisi sağlar ve binaların ve buzdolapla­rının verimli yalıtımına katkıda bulunur.

Şirket tarihindek­i en büyük yatırımı

Speyer hidrojenas­yon tesisi, Haltermann Carless'ın HCS Group'un bir parçası haline gelmesinde­n bu yana yaptığı en büyük yatırımdır. Tesis, Pentan ürün hattına ek olarak, farmasötik veya matbaa mürekkebi endüstrile­rinin gerektirdi­ği şekilde ürünler üretmek için de kullanılac­ak. Tesis ayrıca şirketin yeni ürün türleri geliştirme­sine ve sunmasına ve gelecekte yenilenebi­lir hidrokarbo­nların üretimini kolaylaştı­rmasına olanak sağlayacak.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey