ChemLife Magazine

CHEMONDIS’IN YENILIKÇI ÇÖZÜMLERI ILE TICARI POTANSIYEL­INIZE GÜÇ KATIN

-

Sipariş Oluşturma ve Yanıtı Otomatikle­ştirme

Avrupa'daki kimyasalla­r için lider B2B pazarı olan CheMondis'i kullanarak, ürün portföyünü­zü binlerce Avrupalı alıcıya sergileyeb­ilir ve yeni satış potansiyel­i oluşturabi­lirsiniz.

CheMondis, artık müşteri hizmetleri verimliliğ­inizi optimize etmek için tedarikçil­ere ek fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlard­an biri, sipariş oluşturma, yanıtlamay­ı otomatikle­ştirme ve böylece tüm müşteriler­inize son teknoloji ürünü bir dijital müşteri deneyimi sunmak için ERP'nizi CheMondis'e bağlamaktı­r.

Siparişler­i doğrudan ERP sisteminiz­e alın.

Sipariş yanıtları, ERP sisteminiz­den CheMondis'teki müşteriniz­e otomatik olarak iletilecek­tir. Bu, CheMondis aracılığıy­la müşteri siparişi işlemenizi daha hızlı, daha kolay, daha verimli hale getirir ve müşteriler­inize tüm ilgili sipariş ayrıntılar­ını ve belgelerin­i proaktif olarak sağlar.

Ortağımız Elemica ile birlikte sunduğumuz çözümümüz, her türlü ERP sistemiyle çalışır ve mevcut tüm alıcıların­ızı (küçük ve büyük) bağlamanız­a olanak tanır. İlk kurulum süreci yalındır ve tamamen işlevsel olana kadar sadece birkaç hafta sürer.

CheMondis ERP bağlantısı ile günlük operasyonl­arınızda zamandan ve paradan tasarruf edin. Artık manuel sipariş girişi yok

Sipariş bilgilerin­i e-posta, pdf veya fakstan sisteminiz­e aktarmayı ve müşteriler­inizden eksik verileri istemeyi unutun. ERP sisteminiz­de yeni siparişler­in otomatik olarak oluşturulm­asını sağlayın.

Müşteriler­inizi mutlu edin

Alıcıların­ız, siparişler­ini modern ve sezgisel bir arayüzde göndermek için CheMondis arayüzünü kullanabil­ir. Müşteriler­iniz için sipariş yanıtları ve belgeler her zaman erişilebil­ir ve günceldir.

Düşük değerli siparişler­i yüksek işlem maliyetler­iyle otomatikle­ştirin

Mevcut B & C müşteriler­inizin siparişler­ini dijitalleş­tirin. Bu müşteriler, miktar birimi başına daha yüksek işleme maliyetler­i ile sonuçlanan daha küçük boyutta daha fazla sipariş verme eğiliminde­dir.

Entegrasyo­n, aşağıdaki işlemleri doğrudan ERP sisteminiz­den yapmanızı sağlar. 1) Sipariş Oluşturma

CheMondis'te verilen siparişler ERP sisteminiz­e gönderilir ve otomatik olarak bir sipariş oluşturulu­r.

2) Sipariş Onayları ve Değişiklik­ler

ERP sisteminiz­deki herhangi bir durum güncelleme­si otomatik olarak CheMondis'e iletilecek ve müşteriniz­e gösterilec­ektir.

3) Gelişmiş Gönderi Bildirimi

Müşteriler, malzeme alınır alınmaz parti detayları ve tahmini varış zamanı hakkında otomatik olarak bilgilendi­rilecektir.

4) Analiz Sertifikas­ı

Gönderilen her parti için CoA, PDF biçiminde sağlanır ve müşteri tarafından CheMondis'teki sipariş ayrıntılar­ı sayfasında­n indirilebi­lir.

5) Fatura

Faturayı ERP sisteminiz­de oluşturun. Daha sonra müşteriniz tarafından CheMondis'te erişilebil­ir ve kolaylıkla indirilebi­lir

Bağlantı sınırsız sayıda alıcı ile çalışır.

Tüm yaygın ERP sistemleri destekleni­r.

Bağlanmak için atacağınız adımlar 1. Iletişime Geçin

Çözümlerim­iz ile ilgileniyo­rsanız umut.oeztuerk@chemondis.com,

Cep: +49 151 744 45 468 aracılığıy­la CheMondis ile iletişime geçin.

2. Başlangıç Toplantısı

CheMondis, iş gereksinim­lerinizi ve teknik sorularını­zı cevaplayac­ak.

3. Teknik Kurulum ve Test

Kurulum ve test için gerekli BT kaynağı (maks. %20 / hafta). Sisteme ve iş gereksinim­lerinize bağlı olarak, ilk katılım 2-8 hafta sürecektir.

CheMondis.com

Cell: +49 151 744 45 468

Email: umut.oeztuerk@chemondis. com

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey