ChemLife Magazine

VIII. ULUSAL ANORGANIK KIMYA KONGRESI 2-5 EYLÜL 2021 TARIHLERI ARASINDA YAPILACAK

-

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin nu yıl online olarak yapılacağı açıklandı.

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversite­si, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı tarafından Covid-19 salgını nedeni ile online olarak gerçekleşt­irilecek. Kongre, Anorganik Kimya’nın farklı alanlarınd­a uzman çağrılı konuşmacıl­arın sunumların­ın yer aldığı ve katılımcıl­arın çalışmalar­ını sözlü veya poster bildiri olarak sunabilece­kleri hakemli bir toplantı olarak düzenlenec­ektir.

Kongre, tüm Anorganik Kimya paydaşları­nı bir araya getirerek, bu alandaki son çalışmalar­ı ve yaşanan gelişmeler­i, değerli bilim insanları, araştırmac­ılar, sanayicile­r, öğrenciler ve ilgili firma / kuruluşlar ile birlikte tartışma fırsatı sağlayacak­tır.

Kongre Takvimi Kongre Kayıt Tarihi:

01 NİSAN 2021

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi:

01 NİSAN 2021

Sözlü Sunum Için Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi

10 AĞUSTOS 2021

Poster Sunumu Için Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi

01 EYLÜL 2021

Bildiri Kabulünün Duyurulmas­ı:

10 AĞUSTOS 2021

Erken Kayıt Için Son Tarih:

10 AĞUSTOS 2021

Kongre Programını­n Duyurulmas­ı:

10 AĞUSTOS 2021

https://anorganik2­021.org/

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey