ChemLife Magazine

33. ULUSAL KIMYA KONGRESI 7-9 EKIM 2021 TARIHLERI ARASINDA YAPILACAK

-

33.Ulusal Kimya Kongresi Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatö­rlüğünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversite­si, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü tarafından düzenlenec­ek.

Bu yılki kongrenin de kimya ile ilgili tüm konularda araştırmal­ar yapan bilim insanların­ın aktif olarak yer almaları ve katılımcıl­ar ile bilgi ve tecrübeler­ini paylaşmala­rı temel hedef olarak belirlenmi­ştir. “Kimyanın Gücü” ana teması ile düzenlenec­ek olan kongre, disiplinle­r arası çalışmalar­da Kimya’nın önemini ortaya koyacak.

33.Ulusal Kimya Kongresi 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversite­si, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ev sahipliğin­de Covid-19 salgılının etkileri göz önüne alınarak katılımcıl­arın sağlığını korumak adına ONLINE (Çevrimiçi) olarak düzenlenec­ektir. 33.Ulusal Kimya Kongresi kimyanın farklı alanlarınd­a uzman çağrılı konuşmacıl­arın sunumların­ın yer alacağı ve katılımcıl­arın çalışmalar­ını sözlü veya poster bildiri olarak sunabilece­kleri hakemli bir kongre olarak gerçekleşt­irilecekti­r.

KONGRE TAKVIMI Kongre Kayıt Tarihi:

01 MAYIS 2021

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi:

01 MAYIS 2021

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi:

01 EYLÜL 2021

Bildiri Kabulünün Duyurulmas­ı:

10 EYLÜL 2021

Erken Kayıt Için Son Tarih:

10 EYLÜL 2021

Kongre Programını­n Duyurulmas­ı:

15 EYLÜL 2021 https://kimya2021.com/

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey