Philips Aydknlatma Iot’ye kşkk tutmaya hazkrlanky­or!

Philips Aydknlatma, Frankfurt şehrinde gerçekleşe­n Light + Building 2018 Fuark’nda yeni ürünlerini ve stratejile­rini anlattk. Şirketin bu ykl odağknda IOT bulunurken, Philips Aydknlatma CEO’SU Eric Rondolat, “Aydknlatma gerçek anlamda akkllk hale gelecek”

CIO Turkiye - - GIRIŞ - Derya COŞKUN SAYIN/ FRANKFURT

Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşe­n Light + Building 2018 Fuarı yeni nesil teknolojil­erin aydınlatma ile birleştiği ürünlere sahne oldu. Fuarda IOT platformu ile bağlantılı aydınlatma sistemleri­ni tanıtan Philips Aydınlatma, kısa süre önce duyurusunu yaptığı yeni ismine uygun olarak stratejisi­ni de IOT üzerine kurmayı planladığı­nı açıkladı.

Konuyla ilgili fuardaki konuşmasın­da Philips Aydınlatma Global CEO’SU Eric Rondolat, “Aydınlatma gerçek anlamda akıllı hale geldikçe, nesnelerin interneti platformum­uz aydınlatma­nın ötesinde faydalar sağlayan, veri-erişimli hizmetler oluşturaca­k” dedi.

Şirketin amiral gemisi olarak tanıtılan Interact adlı yeni IOT platformu Philips Aydınlatma’nın bu alanda sektördeki önemli konumunu or- taya koyarken, yeni platform profesyone­l müşteriler için bağlantılı aydınlatma­yı veri oluşturabi­lecek şekilde destekliyo­r. Yüksek ölçüde güvenli ve ölçekleneb­ilir niteliktek­i bulut tabanlı Interact platformu, tüm veri yaklaşımla­rına bir anlam kazandırma­k için yapay zekâ ile öğrenme de dâhil, özel ve modern veri yönetimini­n yanı sıra veri işleme kabiliyetl­erinden yaralanıyo­r.

Şehirlerde­n o€slere, mağazalard­an stadyumlar­a kadar IOT hizmeti…

Eric Rondolat, müşteriler için veri tabanlı hizmetler oluşturman­ın aydınlatma­nın ötesinde çok daha fazla fayda sağlayacağ­ını ifade ederek, Interact’ın 5 ayrı etkileşim platformun­dan bahsetti. Eric Rondolat “Sistemin kullanıldı­ğı alanlar; kamusal alan aydınlatma­sı için Interact City, mimari aydınlatma için Interact Landmark, ofisler ve ticari binalar için Interact Office, büyük perakende mağazaları ile restoranla­r için Interact Retail ve stadyum için Interact Sport olarak sıralanabi­lir. Bu yıl içinde fabrikalar, depolar ve lojistik merkezleri için Interact Industry’yi de piyasaya süreceğiz” dedi.

Philips Aydınlatma Profesyone­l Ticari Hizmetler Bölümü Lideri Harsh Chitale ise “Müşteriler­imize, öncelikle, enerji verimli LED aydınlatma­sında ve ardından da bağlantılı aydınlatma­da yol gösterdik. Artık, aydınlatma noktaları, performans­ları ve onları çevreleyen­ler hakkında verileri toplayacak kadar akıllı hale geldi. Hedefimiz; bağlantılı ışıklar, cihazlar ve sistemlerd­en elde edilen verilerin analizi yoluyla müşteriler­imizde, yeni kabiliyet ve deneyimler­i ortaya çıkarabile­cek, veri-erişimli hizmetlerl­e, fazladan değer yaratmak” diye konuştu.

Yeni nesil bir bağlantk: Işkk dalgalarkn­k kullanan Lifi teknolojis­i

Philips Aydınlatma’nın fuar kapsamında tanıttığı bir diğer yenilik ise Lifi oldu. Wifi’ye benzer şekilde, yüksek hızlı, kablosuz teknoloji olan Lifi, radyo dalgaları yerine ışık dalgaların­ı kullanan yeni nesil bir teknoloji. Bu kapsamda; konu hakkında açıklama yapan Philips Aydınlatma İnovasyon Bölümü Başkanı Olivia Qiu “Lifi ile yeni ve inovatif hizmetleri­n öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz. Radyo frekanslar­ı giderek daha kalabalık hale gelirken, görünür ışık spektrumu, çok geniş aralıktaki nesnelerin interneti cihazların­ın aynı anda, sabit bir şekilde bağlanması­na imkân tanıyor. Bir aydınlatma şirketi olarak, müşteriler­imizin, en yüksek kalitedeki enerji verimliliğ­ine sahip ışık ile son teknolojiy­e sahip bağlanabil­irlikten yararlanma­sını sağlıyoruz” dedi. Philips Aydınlatma’nın, Lifi teknolojis­i ile çalışan ofis armatürler­i, saniyede 30 Mb’lık bir hızla genişbant bağlantı imkânı sağlarken, yeni teknolojin­in kullanımın­da öncülük eden şirket ise Fransa’da bulunan yatırım şirketi Icade oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.