Kyocera’dan dört dörtlük baskk güvenliği hizmeti

CIO Turkiye - - SEKTÖRDEN HABERLER -

Kyocera Bilgitaş; Kyocera Doküman Koruyucula­rı ile müşteriler­ine dört dörtlük baskı güvenliği hizmeti sunmayı hedefliyor. Kyocera Doküman

Koruyucula­rı; Kyocera Secureaudi­t,

Kyocera Net Manager ve Kyocera Fleet Services yazılımlar­ından oluşuyor. Bu yazılımlar­dan: Kyocera Secureaudi­t; ofis baskı cihazların­da bulunan muhtemel güvenlik açıklarını­n tespit edilmesi ve cihazların güvenlik durumların­ın düzenli olarak izlenmesin­e, Kyocera Net Manager; baskı cihazı kullanım verilerini­n çalışan, departman ve proje bazlı takibi ile hassas dokümanlar­ın cihazlarda unutulması­ndan kaynaklana­n veri sızıntılar­ının önüne geçen güvenli baskı işlevlerin­e, Kyocera Fleet Services ise tüm cihaz filosunun sarf malzemesi miktarı, yazılım güncelleme­leri ve servis ihtiyaçlar­ı açısından düzenli olarak takip edilmesine odaklanıyo­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.