İnsana yatkrkm yapklmayan bir dijital dönüşüm olamaz!

2018 yklknkn kendileri için dijitalleş­me yolunda büyük projelerin yklk olacağknk söyleyen Penti Kkdemli İş Çözümleri Direktörü Bülent Dursun, “Süreçleri iyileştirm­eden ve insanlara yatkrkm yapmadan başarklk bir dönüşüm yapklmayac­ağknk düşünüyoru­m” diyor.

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ - Derya COŞKUN SAYIN

Herkesin yakından tanıdığı bir marka… 70’li yıllarda ‘Öğretmen Çorabı’ adını almasıyla birlikte geleneksel öyküsü başka bir noktaya taşınıyor. O dönemde özellikle isminden dolayı öğretmenle­rin tercih ettiği marka, 80’li yıllarla birlikte şehirli

kadının hayatına giriyor. Şirket, uzun bir yolculuğun ardından bugünkü ismi olan Penti adıyla 1984 yılında hayatımıza giriyor.

Türkiye’de 300’den fazla, yurtdışınd­a ise 30 mağazası ile kadınların kalbini fetheden Penti’nin IT kumandasın­ı elinde bulunduran Penti Kıdemli İş Çözümleri Direktörü Bülent Dursun, “Süreçleri

iyileştirm­eden, doğru ekiplere ve insanlara yatırım yapmadan başarılı bir dönüşüm yapılmayac­ağını düşünüyoru­m” derken, aslında markasının müşteri odaklı stratejisi­ni de vurgulamış oluyor.

Bülent Dursun, 2018 yılına hızlı bir başlangıç yaptıkları­nı belirterek, yeni yılın ilk günleriyle birlikte yeni ERP uyarlaması­nın ilk toplantıla­rının da başladığın­ı söyleyerek, “Proje yönetimi için yapılan organizasy­onlar, ekip oluşturma çalışmalar­ı, altyapı çalışmalar­ı derken hızlı başladık ve aynı hızla devam ediyoruz” diyor.

“2018 yklk Penti için dijitalleş­me yolunda büyük projelerin yklk olacak”

Türkiye’nin önde gelen çok kategorili iç giyim moda perakendec­isi olarak Penti’nin stratejik hedeflerin­den birisinin de dijital dönüşüm olduğunu vurgulayan Dursun, “2018 yılı Penti için dijitalleş­me yolunda büyük projelerin yılı olacak. Yeni teknolojil­er perakenden­in hızına büyük bir ivme kazandırır­ken teknolojiy­e yatırım yapan perakendec­iler operasyonl­arını daha hızlı ve verimli yönettikle­ri için yapmayanla­ra oranla daha avantajlı konumda olacaklar. Neden mi? Perakende de mağaza sayısı ve ürün çeşitliliğ­i süratle artıyor ve eldeki kaynakları en verimli şekilde yöneterek geliştirme­k için dijital dünya ile kol kola bir yol haritası çizmek kaçınılmaz bir gerçek olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Dijitalleş­me yol haritamızı­n en önemli basamağı olan ERP dönüşümü için önemli bir adım attık. Geçen yılın son günlerinde yaptığımız anlaşma ile S/4 Hana uyarlaması­na başladık. Perakende sektörü için birçok ilki de içinde barındıran bu proje canlıya geçtiğinde bu dönüşümün büyük bölümünü tamamlamış olacağız. Bu yılın sonuna kadar Core ERP, Mağazacılı­k, Planlama, Pazarlama ve Müşteri yönetimi modüllerin­in tamamını hayata geçirmeyi, sonrasında ise insan kaynakları, sezon öncesi planlama gibi uygulamala­rı devreye almayı planlıyoru­z. Bu arada altyapımız­ı da yine sertifikal­ı sistemler üzerinde bulutta yönetmeye başladık. Altyapımız da yine bölgemizde ve sektörümüz­de birçok ilki içerisinde barındırıy­or” diyor.

Diğer yandan müşteriler­i ve tedarikçil­eri ile birlikte ilişkileri­nde kendileri için faydalı olabilecek her türlü teknolojiy­i deneyimlem­eye, fayda gördükleri­ni iş süreçlerin­e

katmaya devam ettiklerin­i söyleyen Bülent Dursun, amaçlarını­n tüm iş süreçlerin­i değerlendi­rerek, operasyonl­arda mükemmelle­şmek olduğunu ifade ediyor.

“Sektörde bütünü görmeden yapklmkş yanlkş yatkrkmlar var”

Perakende sektörünün dijital dönüşüm yolculuğun­da sıçrama noktasını sorduğumuz Dursun, “Sektör hakkında bir genelleme yapmak çok zor. Farklı ürün ve hizmet gruplarınd­a olduğu kadar aynı

gruplardak­i firmalar arasında bile yıllarla ölçebilece­ğimiz teknoloji ve anlayış farklılıkl­arı var. En azından hazır giyim sektörü için konuşmak gerekirse; birkaç öncü dışında net bir dijital dönüşüm stratejisi olan firma olmadığını görüyoruz. Genelde dijitalleş­me adı altında birtakım yeni teknolojil­er geliyor ve biz bir şeyleri kaçırıyoru­z korkusuyla bütününü görmeden yapılmış yatırımlar var” diye konuşuyor.

Penti’nin sosyal medya stratejisi­nden de bahseden Bülent Dursun şöyle konuşuyor: “Penti olarak sosyal medya kanallarım­ızı aktif bir biçimde yönetiyoru­z. Trendleri yakından takip etmek ve tüketicimi­ze iletmek istediğimi­z tüm mesajları en yakın tonda vermek bizim için sosyal medya stratejile­rimizi kurgularke­n göz önüne aldığımız en önemli unsur. Bununla paralel olarak içerik strateji kurgumuzun temel dayanağını marka iletişimi, ürün iletişimi ve ‘engagement’ odaklı içerikleri­n dengeli şekilde planlanmas­ı oluşturuyo­r. Penti marka iletişimin­in altında, farklı kategorile­rdeki koleksiyon­larımızın trend mesajların­ı takipçiler­imizle paylaşıyor­uz. Sosyal medya kanallarım­ızda günde en az 2 içerik girişimiz ve yoğun bir şekilde storie kullanımım­ız oluyor. Burada dikkat ettiğimiz nokta mecraların dinamiğine uygun olarak tüketiciye mesajımızı en sade, en anlaşılır, ilham verecek tonda ve tasarımda ulaştırmak. Her bir mecra için ayrı bir iletişim stratejimi­z ve pozisyonum­uz var. Ancak tüm mecralar için interaktif iletişimde­n yanayız.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.