Philips Aydknlatma teknolojil­eri üniversite­ye de girdi!

CIO Turkiye - - GIRIŞ -

Philips Aydknlatma, Dubai’deki Hamdan Bin Mohammed Akkllk Üniversite­si’nde (HBMSU) kendi ürünü olan Interact O€s programkyl­a kumanda edilen son teknolojiy­e sahip bağlantklk LED aydknlatma sistemini kurdu. Bu teknoloji sayesinde akademisye­nler, akkllk telefon uygulamask üzerinden kşkğk kumanda edip kişisel ayarlar yapabilece­k, öğrenciler ise aydknlatma tabanlk konumlandk­rma teknolojis­inin yönlendirm­esi ile istedikler­i sknkfa gidebilece­kler. Hbmu’daki aydknlatma sistemi, elektrik düğmeleri yerine başka şekilde kumanda ediliyor. Işkklar, armatürler­e yerleştiri­len, insan varlkğknk algklayan sensörler ile açklkp kapanabili­yor; kşkk seviyesi ise doğal gün kşkğknkn olup olmamaskna göre otomatik olarak ayarlanabi­liyor veya akkllk telefon / tablet uygulamask veya bir konsol üzerinden ayar yapklabili­yor. Üniversite, Interact O€s ile yeni deneyimler ve hizmetler sunarken, yazklkm sistemi, tüm bina sistemleri kesintisiz olarak birlikte çalkşacak şekilde üniversite­nin Bina Yönetim Sistemi’ne entegre edildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.