Dijital dönüşüm endüstrileri nasıl şekillendiriyor?

Dijital dönüşüm tüm endüstriler çapknda inovasyon için bir fkrsat yaratkyor ve bu şüphesiz bir devrim. Perakendeden yaşam bilimlerine ürünlerin, servislerin ve pazara getirilen deneyimlerin tamamen yeniden icat edildiklerine şahit oluyoruz.

CIO Turkiye - - KASIM -

Dijital dönüşüm tüm endüstriler çapknda inovasyon için bir fkrsat yaratkyor ve bu şüphesiz bir devrim. Perakendeden yaşam bilimlerine ürünlerin, servislerin ve pazara getirilen deneyimlerin tamamen yeniden icat edildiklerine şahit oluyoruz.

Bu yılın Mayıs ayında Dünya Ekonomik Forumu, Dijital Dönüşüm raporlarında ”dijital çağda başarılı olmak için firmaların dijital organizasyonlar halini alması, işlerinin her bir bileşenini yeniden düşünmeleri gerekecek,” yazmıştı. Birçok firma dijital bir organizasyon olma sürecine çoktan başladı. Onlar iş süreçlerini otomatik hale getirip modernize ediyor. Onlar yapay zeka ve otomatik öğrenmeye yatırım yapıyor. Onlar kritik enformasyonlarını firma çapında oluşturulan veri gölünde kaybolup gitmemesi üzerinde çalışıyor.

Endüstri ve firmanın çapına bağlı olarak bazı işletmeler ölçek oluştururken diğerleri halen denemeler gerçekleştiriyor. Dünya genelinde 15 farklı endüstri çapında yapılan bir Gartner anketine göre Ceo’ların yüzde 47’si dijital işlerinde ilerleme kaydetmeleri için yönetim kurulu tarafından zorlanıyor. Katılımcıların yüzde 56’sı ise

geliştirmelerin çoktan gelirleri arttırdığını belirtiyor. Dolayısıyla her endüstri dijital dönüşüm üzerinde veya bir dönüm noktasına yakın. Ceo’lar için sorulması gereken soru eğrinin önünde mi yoksa arkasında mı kalacakları?

Önde kalmak

Dijitalleşme bazılarına kafa karıştırıcı bir konsept gibi gelebilir fakat şunu açıklığa kavuşturalım; özellikle elektronik veri ile dijital veriyi birbirinden ayıralım. Esasında dijitalleşmiş veri canlıdır. Çoğu insan mobil uygulamalar kullandıkça her gün bu ayrımdan fayda sağlıyor. Yakın bir zamana kadar havalimanlarına seyahat kağıttan bir biniş kartını gerektiriyordu. Kartınızı evde ya da otelde basmak modern bir kolaylık oldu. Elektronik biniş kartları işleri daha da geliştirdi. Barkodu telefonunuz üzerinde taşıyabilirsiniz ama onlar halen statik. Bir şey değişecek olsa ne olacak; kalkış saati, kapı numarası vs. Değişiklikten haberiniz olmazdı. Şimdi ise dijitalleşme sayesinde sizi Lax’tan Boston’a götürmesi beklenen uçak havalanmadığında sistem sizi otomatik olarak başka bir uçağa yönlendiriyor ve bu bilgi otomatik olarak telefonunuzda görüntüleniyor. Talebe bağlı yolculuk hizmetlerinden akıllı ev termostatlarına ve güvenlik sistemlerine, dijitalleşme çoktan yaygınlaşmış bir konsept.

Fakat dijitalleşmenin gerçek özü iş dünyasının dönüşümüdür. Kıdemli yöneticiler dijitalleşmenin firmalarını nasıl dönüştürebileceğini ve onlara nasıl rekabet avantajı sağlayabileceğini anlamak istiyor. Neden? Çünkü dijitalleşme iş süreçleri, fikir aşamasından tasarıma kadar ürün inovasyonu üzerinde görünürlük ve kontrol sağlıyor; üretimden müşteri desteğine kadar tüm yol boyunca.

Bir işletmenin başarılı dijitalleşmesinin tüm endüstriyi nasıl sarsacağını izlemek ve rakiplerini onları yakalamak zorunda bırakan bir yoldan kuralları yeniden yazması büyüleyici. Hiç şüphesiz dijitalleşmenin en çok etkilediği bir endüstri havacılık ve savunma sektörü. Boeing gibi endüstri liderlerinin tamamı tüm operasyonları boyunca eksiksiz olarak dijitalleşiyor. Onlar dijitalleşmenin yüzbinlerce parça ve değişkenden oluşan global bir tedarik zincirini idare etmede hayati olduğunun bilincinde. Global bir organizasyon çapında efektif bir işbirliğine imkan tanımak için de.

Dijitalleşme aynı zamanda Boeing’in ileri teknolojileri imalat süreçlerine dahil etmesine de imkan tanıyor. Boeing katmanlı imalatı ilk benimseyenlerden ve uydu tasarımlarında yoğun bir biçimde kullanıyor. Ayrıca 787 Dreamliner’un yapısal titanyum parçalarını 3D olarak bastı ki bunun her bir uçakta 3 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Fakat tüm bu gelişmeleri materyal biliminin test laboratuarından kalkış pistine getirmek tasarım, simülasyon, test ve süreç geliştirmelerinden oluşan uzun ve karmaşık bir süreç. Ve bunları geleneksel bir ‘silo’ yaklaşımıyla yapmak imkansız olabilirdi. Ağırlığın para olduğu bir endüstride dijitalleşme mühendis, tasarımcı ve imalat uzmanlarından oluşan takımların uçakları hafifletmek için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına imkan sağlıyor. Bu dijitalleşen katdijital

manlı imalatın havacılık ve savunma sektöründeki rolünün sadece başlangıcı. Yarış başladı; hangi firmanın ne kadar hızlı ölçeklediğini göreceğiz.

Kazanmak için dijital ikiz

Enerji, işlem ve hizmet sektöründe Mcdermott International rekabetçi kalabilmek için tüm işletmeyi dönüştürmeleri gerektiğini fark etti. Tanıdık olmayan teknolojileri benimsemeyen bir endüstride Mcdermott karar verdi ve tepeden tırnağa iş süreçlerini yeniden inşa etti. Tüm mühendislik, tedarik, inşa ve proje yönetim süreçleri dijitalleşerek standartlaştırıldı. Mcdermott organizasyon çapında bir proje üzerinde eksiksiz bir görüşe sahip ve herkes tek bir veri kaynağına bakıyor.

Elde tek bir veri kaynağı varken Mcdermott iş başarısını temin etmenin en etkin yollarından bir tanesinin kendilerini aynada izlemek olduğunu keşfetti. Üretim tesisleri, boru hatları ve deniz altı sistemlerinin ‘dijital bir ikizini’ yaratarak Mcdermott web bağlantılı sensörlerden gerçek zamanlı veriler alabiliyor. Bu sayede olanla olması gerekeni karşılaştırabiliyor, olası uyuşmazlıkları hızla düzeltiyor.

Yeni nesil montaj hattk

Uzun süredir endüstri lideri olanlar şu ana değin işe yaramış olan iş süreçlerini kullanmayı sürdürmede rahat olamazlar ve bu özellikle fazlasıyla rekabetçi ulaştırma ve taşıma sektörleri için doğru. Honda kendi araçlarının 3D tasarımlarını uzun süredir kullanıyordu ama imalat süreçlerindeki yeni verimlilikleri ortaya çıkartmanın gelir hanesi üzerinde çok büyük bir etkisi olabileceğini fark ettiler. Bu itibarla Honda sadece imalat süreçlerini dijitalleştirmekle kalmadı aynı zamanda bunları eski 3D tasarım verileriyle bütünleştirdi. Mcdermott’la benzer şekilde Honda da imalat tesislerinin dijital bir ikizini oluşturmadaki değeri hızla gördü. Bu sayede sadece neyin montajının yapıldığını değil aynı zamanda nasıl montaj yapıldığını görselleştirmelerine de yardımcı oldu.

Honda her zincirin maliyet etkin sonuçlar sağladığını temin etmek üzere bir 3D ortamda simüle edilen, adım adım montaj süreci yaratabildi. Montaj hattı içerisine dijital verilerin aktarılmasıyla Honda her bir imalat tesisinin farklı karakteristiğini açıklayabiliyor, parçaların zamanında teslim edilmesini ve her bir montaj adımının verimlilik için optimize edildiğinden emin olabiliyor.

Akılda tutulması gereken önemli bir nokta, dijital dönüşümün kendisinin bir amaç olmamasıdır. Bunun yerine dijital dönüşümün işletmenizde neleri başarmanıza imkan sağlayabileceği üzerine odaklanın. Çünkü 21. yy.da kazanan işletmeler en büyük IOT, sanal gerçeklik, yapay zeka ve 3D baskı teknolojileri koleksiyonuna sahip olanlar olmayacak, bir yandan aynı ürünlerin yeni sürümlerini üretmeyi sürdürürken. Kazanacak işletmeler dijitalleşmeyi tamamen yeni müşteri kategorilerine yönelik olarak yepyeni deneyim kategorilerini yaratmak için gereken teknolojileri benimseme anlamında kullananlar olacak.

Dijital dönüşüm tüm endüstriler çapında inovasyon için bir fırsat yaratıyor ve bu şüphesiz bir devrim. Perakendeden yaşam bilimlerine ürünlerin, servislerin ve pazara getirilen deneyimlerin tamamen yeniden icat edildiklerine şahit oluyoruz. Dijital dönüşüm bir organizasyonun enformasyon silolarını ortadan kaldırıyor ve organizasyon çapında işbirliğine zemin hazırlıyor. Firmanızdaki bilginin kilidi kaldırıldığında ve daha önce bütünleştirmenin mümkün olmadığı iş teknolojileriyle birleştirildiğinde, işte o zaman bir endüstri gerçek anlamda dönüşebilir.

Akklda tutulmask gereken önemli bir nokta, dijital dönüşümün kendisinin bir amaç olmamaskdkr. Bunun yerine dijital dönüşümün işletmenizde neleri başarmankza imkan sağlayabileceği üzerine odaklankn.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.