İş zekası stratejilerini öğrenmek ister misiniz?

CIO Turkiye - - GEÇEN AY -

İş zekask veriyi kullanklabilir zekaya dönüştüren yazklkm ve servislerden yararlanarak bir organizasyonun stratejik ve taktik iş kararlarkna yardkmck olur. İş zekask aynk zamanda, geçmiş ve mevcut durumu tankmlayan açkklaykck analitikler olarak anklkyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.