Bulutta başark için gereken bu hayati rolü tankyor musunuz?

Bulut stratejilerinin giderek daha hayati ve kompleks hale gelmesiyle birlikte bulut mimarlark organizasyonlarkn riskten kaçknmalarkna, buluta başarklk ve maliyet etkin bir geçiş yapmalarkna yardkmck olabilir.

CIO Turkiye - - STRATEJI -

Bulut mimarları bir organizasyonda bulut bilgiişlem mimarilerinin yönetiminden sorumludur. Özellikle bulut teknolojilerinin giderek daha karmaşık bir yapıya bürünmesiyle. Bulut bilgiişlem mimarisi ön uç platformlar, sunucular, depolama, teslimat ve bulut depolamanın yönetimi için ihtiyaç duyulan ağlar dâhil olmak üzere bulut bilgiişleme dâhil olan her şeyi kapsar.

Rightscale’in 2018’deki bir raporuna göre işletmelerin yüzde 81’i çoklu bulut stratejisine sahip ve yüzde 38’i genel bulutu 2018’de en yüksek öncelikleri olarak görüyor; 2017’deki aynı oran yüzde 29’du. Rapor aynı zamanda bulut mimarı görevlerinin geçen yılda büyüdüğünü ortaya çıkardı; 2018’de yüzde 61’lik kesim kendisini bir bulut mimarı olarak tanımlarken aynı oran 2017’de yüzde 56’da kalmıştı.

“Bulut bilgi işlemin benim- senmesi çok yönlü ve çok katmanlı bir program gibi yürütülmeli, sabit süreli bir proje gibi değil. Sonuç olarak bulutun benimsenmesindeki karmaşıklık en azından bir mesul mimar liderini gerektiriyor. Bu kişi organizasyona bulut bilgiişlemin izin verdiği dönüşümde liderlik edecek. Bu birçok IT organizasyonunun artık zorunlu olarak gördüğü bir görev; bulut mimarı”, diyor Gartner analistlerinden Kyle Hilgendorf 2016’daki

Mimarının rol ve yeteneklerinin analizi” raporunda.

Bulutun benimsenmesindeki karmaşıklığı kontrol etmek için çoğu organizasyon bir bulut mimarını görevlendirmek isteyecek; halen birini işe almadıysalar. Söz konusu IT profesyonelleri bütün organizasyonun bulutu benimsemesinde yardımcı olarak risklerden kaçınmalarını sağlayabilir ve yumuşak bir geçişi temin edebilir.

Bulut mimarknkn sorumluluklark

Gartner’a göre bir bulut mimarının üç ana, yüksek seviye sorumluluğu şöyle:

• Bulutun benimsenmesinde kültürel değişime liderlik etmek

• Bulut mimarisini geliştirip koordine etmek

• Bir bulut stratejisi geliştirmek ve adaptasyon sürecini koordine etmek

Her ne kadar bunlar üst seviye sorumluluklar olsa da, bulut mimarının günlük sorumlulukları arasında bulunanları Gartner şöyle sıralıyor:

• Gerekli yeteneklere bulmak

• Uygulama, yazılım ve donanımı değerlendirmek

• Bir ”bulut broker takımı” oluşturmak

• Firma çapında bulut için en iyi uygulamaları yerleştirmek

• Bulut sağlayıcılarını seçmek ve üçüncü parti servisleri gözden geçirmek

• Yönetimi denetlemek ve riskleri azaltmak

• Gizliliği görüntülemek ve vaka yanıt prosedürlerini geliştirmek için IT güvenliği ile yakında

• Bütçeleri idare etmek ve maliyet tahmini gerçekleştirmek

• Ölçek yönetimi yapmak

• Bulut mimarı maaşı

Payscale verilerine göre bir bulut mimarının ortalama maaşı yıllık 124,923 dolar. Deneyim, konum ve becerilere bağlı olarak yıllık bazdan maaşların 82,309 ila 185,208 dolar arasında değiştiği rapor ediliyor.

Bulut mimarknkn becerileri

Bulut mimarları donanım, yazılım ve diğer bulut teknolojiler için üçüncü parti kontratlarda anlaşma yapmak üzere tedarikçilerle irtibat kurmaktan sorumludur. Bu sürekli gelişen bir alan ve görev en son trend ve teknolojilere hakim kişileri gerektiriyor.

“Bulut mimarı çeşitli teknik ve teknik olmayan becerilere sahip olmalı ama hepsinin ötesinde organizasyonunuzun içindeki diğer mimar rollerine güç vermek ve iletişim kurmak için çok iyi bir işbirlikçi olmalı,” diye konuşuyor Gartner analisti Kyle Hilgendorf.

Güçlü iletişim becerileri ve çevik kalabilme yeteneği bir bulut mimarı için önemli fakat meslek için gerekli olan diğer teknik ve yumuşak beceriler de mevcut. Gartner’a göre bunlar:

• Uygulama mimarisi

• Otomasyon ve orkestrasyon

• Yönetim

• I&O (giriş ve çıkış)

• Entegrasyon mimarisi

• ITSM/ITOM

• Dış kaynaklandırma ve harici barındırma

• Güvenlik

• İletişim ve işbirliği

• Firma ve dikey deneyim

• Delegasyon

• Finans ve mevzuat deneyimi

• Tedarik ve tedarikçi yönetimi

• Program liderliği

• Kanaat önderliği ve değişim temsilcisi

Bir bulut mimark olmak

Bir bulut mimarı olmak için yeteri kadar yol mevcut; halen kariyerinizin başındaysanız resmi bir lisans programını düşünmek isteyebilirsiniz. Fakat IT deneyimine sahip olanlar için Gartner aşağıdaki yetenek ve deneyimlere sahip IT profesyonellerinin daha kolay bir geçiş yapacağını söylüyor:

Kurumsal mimarlar: Hilgendorf bulut mimarı rolünün ”yeni bir kurumsal mimar formu” olduğuna ve kurumsaldan bulut mimarlığına geçişin kolay olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte rapor en uygun kişilerin “program liderliğinde gerçek deneyime” sahip kişiler olduğunu işaret ediyor.

I&O (sanallaştırma): Sanallaştırma veya altyapı mimarisi deneyimine sahip olanlar sıklıkla bulut mimarlığı rolü için iyi seçimdir zira “birçok bulut programı basit Iaas projeleri ile başlıyor ve sanallaştırma mimarları ‘sanallaştırma benzeri” ortamın teknik nüanslarını en iyi biçimde anlayabilir,” diye konuşuyor Hilgendorf.

Entegrasyon mimarı (net”bulut

work, kimlik, servisler ve veri): Bulutun benimsenmesindeki en büyük sorunlardan bazıları firma çapında entegrasyonla başlıyor. Entegrasyon mimarları karmaşık sistemlerle çalışmaya alışkın ve onlar tipik olarak departmanlar çapında çalışacak becerilerle donatılmış.

İş teşvikçileri: Olağanın dışına çıkmalarıyla ya da teknolojiyi zorlamalarıyla bilinen çalışanlar firmayı yeni bulut teknolojilerini kabul etmeye cesaretlendiren değerli teşvikçiler olabilir.

Hatta “bir iş birimi içinde tekniğe fazlasıyla yatkın bir birey” dahi bulabilirsiniz. Bu kişi kurumsal bulut benimsemeye değer katmak için doğru beceri ve arka plana sahip kişidir, diyor Hilgendorf. Şayet organizasyonunuz firmanız dışından doğru yetenekleri almayı güç buluyorsa, başka bir iş biriminden role gayet uygun olan başka birisi olabilir. Küçük bir eğitimle o kişi bulut mimarlığına geçiş yapabilir.

Kariyerinize henüz başlkyorsankz ve bir bulut mimark olmaya niyetlendiyseniz bu alandaki bir yüksek lisans programkna katklabilirsiniz.

Bulut mimarlkğk eğitimi

Kariyerinize henüz başlıyorsanız ve bir bulut mimarı olmaya niyetlendiyseniz bu alandaki bir yüksek lisans programına katılabilirsiniz. Ayrıca seçim yapabileceğiniz çeşitli sertifikasyon ve profesyonel gelişim programları da bulunuyor. Zaten bir IT deneyimine veya bulut mimarlığı için doğru yetenek takımlarına sahipseniz, öz geçmişinizi güçlendirmek için aşağıdaki profesyonel sertifikasyonlardan birine bakabilirsiniz:

AWS Sertifikalı Çözüm Mi- marı: Amazon Web Services (AWS) endüstrideki en çok kullanılan bulut servisleri. Bu sertifikasyon iş AWS uygulamaları ve altyapısını yönetmeye geldiğinde sizin becerilerinizi inşa ediyor.

Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Mimarı: Google’ın bulut mimarlığı sertifikasyonu sizin bulut çözüm mimarisi ve altyapısını tasarlama, planlama, yönetme ve sağlama yeteneğinizi değerlendiriyor. O aynı zamanda bulut mimarisinin güvenlik ve uyumluluğunu, analiz ve optimizasyonunu da kapsıyor.

IBM Bulut Bilgi işlem Çözüm Mimarı: Bu sertifikasyon sizin ”bir IBM bulut bilgiişlem altyapısının tasarımı, planlaması, mimarisi ve yönetim prensiplerini” oluşturma yeteneğinizi gösteriyor.

Bir bulut mimark olmak için yeteri kadar yol mevcut; halen kariyerinizin başkndaysankz resmi bir lisans programknk düşünmek isteyebilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.