Fitbit Versa

Giyilebilir teknoloji markalarkndan Fitbit artkk resmi olarak Türkiye’de. Yeni ürünleri Fitbit Versa yeni antrenman ve hayat koçunuz olabilir.

CIO Turkiye - - ANALIZ - Murat YILDIZ

Yurtdkşknda yüksek satkş rakamlarkna ulaşan, dergi ve teknoloji sitelerinin manşetlerini süsleyen ürünlere uzun zamandkr yalnkzca bakmakla yetiniyorduk. Artkk uluslararask birçok marka Türkiye’ye resmi olarak gelmeye başladk. 2018 yklknda da birkaç markankn Türkiye operasyonlarkna başladkğkna şahitlik ettik daha da edeceğiz. Bu markalardan biri de Fitbit. Sağlkk ve antrenman takip bileklikleri ile meşhur olan markankn yeni ürünü Fitbit Versa, akkllk saat özelliklerini de barkndkrmask açkskndan önemli. Akkllk saatlerle ilgili en büyük sorun kuşkusuz pil ömrü. Birçok akkllk saat 2 günlük pil ömrü vaat etse bile genelde bu 1 gün ile sknkrlk oluyor.

Akkllk bileklikler ise daha uzun pil ömrüne sahipler. Ancak onlar da akkllk saatlerin sunduğu telefon ile olan etkileşim, bildirim ve diğer özellikleri sunamkyorlar. Fitbit Versa aslknda bir orta yol bulmuş denebilir. Kullankm alkşkanlkklarknkza göre 4 günü aşan bir pil ömrü sunuyor. Akkllk özellikleri ile saatten bekleyeceğiniz tüm özellikleri bileğinize aktarkyor ve daha da önemlisi

her platform ile uyumlu bir şekilde çalkşkyor.

Tasarkm

Fitbit Versa, kare formunda saat tasarkmkna sahip. Kimileri için bu tercih yuvarlak olabiliyor. Ancak inceliği şkk yuvarlatklmkş köşeleri ile dikkati çekiyor. Farklk renk seçenekleri sayesinde yalnkzca siyah modele mahkûm değilsiniz. Burada dikkati çeken bir başka husus ise ekrankn aslknda tüm yüzeyi kaplamkyor olmask. Bu durum kullankmda bir zorluk çkkarmasa bile, tasarkm açkskndan baktkğkmkzda biraz tuhaf duruyor.

Ancak Fitbit Versa, uzun pil ömrüne odaklandkğk için büyük ekrandan ziyade, bildirimleri okuyabileceğiniz yeterli bir alan sunmaya odaklanmkş. Bu ekran bu çerçeveden değerlendirildiğinde gayet yeterli.

Her şeyi takip edin

aktivitenizi sizin için ölçüyor ve saklkyor. Tüm bunlar için her 3 platformda da kullankşlk bir ara yüze sahip uygulamalar sunuyor. Android cihazlar ile kullandkğknkzda ise artkk akkllk saatinizden mesajlara cevap verebiliyorsunuz. Bunun için akkllk yanktlar oluşturabiliyor, Facebook, Whatsapp gibi uygulamalardaki yazkşmalara hkzlk cevaplar gönderebiliyorsunuz.

Fitbit Versa, 15 egzersiz moduna sahip. Birçok antrenmankn kaydedilmesini sağlayabiliyorsunuz. Daha da önemlisi 24 saat boyunca Purepulse özelliği ile nabzknkzk tutmuş oluyorsunuz. Ayrkca kadknlara yönelik adet döngüsü takibi, 50 metre dalkşa dayankklklkk sayesinde yüzme ve dalma aktivitelerinin takibi yapklabiliyor. Ve en önemlisi Fitbit Versa’yk ince yapksk sayesinde gece uyurken bileğinizden çkkarmankza gerek kalmkyor.

Böylece uyku düzeninizi de takip edebiliyorsunuz.

Android, IOS ve Windows cihazlar ile uyumlu bir şekilde çalkşan Fitbit Versa, bir dizi sağlkk ve antrenman

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.