Sosyal medyadan kopamkyoruz hem de korkuyoruz!

Neredeyse tüm verilerimizin sosyal medyada olduğu günümüzde, yine de çevrimiçi yaşantkmkza girilmesinden oldukça endişe duyuyoruz. Bu konuda yapklan araştkrmalar, özellikle siber suçlulardan ve devletlerden çekinildiğini ortaya koyuyor.

CIO Turkiye - - GIRIŞ -

Orta ölçekli işletmeler ve tüketiciler üzerine yapılan yeni bir çalışma, çoğu kişinin çevrimiçi verileri ve davranışları konusunda kafasının karışık olduğunu ve kimseye güvenemediğini belirledi. Avrupa ve Kuzey Amerika’da altı ülkede yapılan araştırmada insanların çevrimiçi verilerine; siber suçluların, kendi devletlerinin ve yabancı devletlerin, işverenlerinin ve hatta arkadaşları ile ailelerinin erişmek istemesinden endişelendikleri ve bunu nasıl engelleyeceklerini öğrenmek istedikleri ortaya çıktı.

Kaspersky Lab tarafından yürütülen ve veri analizleri Applied Marketing Research tarafından yapılan bağımsız araştırmaya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Abd’den BT güvenliği profesyonellerine sahip 600 adet orta ölçekli işletme ve cihazlarına güvenlik yazılımı kurulu 6 bin tüketici katıldı.

Verilere erişmesi en çok istenmeyenler beklendiği gibi siber suçlular oldu. İşletmelerin yüzde 45’i ve tüketicilerin yüzde 47’si, çevrimiçi verilerini zararlı saldırılardan koruma konusunda endişelendiklerini belirtti. Araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 29), çalışanlarının çevrimiçi verilere erişmesinden endişe duyduğunu belirtirken, tüketicilerin dörtte biri (yüzde 26) ise ailelerinin verilerine göz atabileceğinden kay- gılandığını söyledi.

Bu endişeler siber güvenlik alanına da kayıyor. Kullanıcıların kafası, siber güvenlik hizmeti sağlayan markaların hangi verilere erişebileceği konusunda karışık. Ankete dâhil olan birçok kişi, siber güvenlik hizmeti sağlayanların çevrimiçi verilere, fikirlere, konuma veya internette gezinme alışkanlıklarına erişebileceğini ve bunları yabancı kurumlarla paylaşabileceğini düşünüyor. Ancak büyük çoğunluk (işletmelerin yüzde 87’si ve tüketicilerin yüzde 82’si) verilerini toplama ve kullanmada etik davranacağı konusunda güvenlik sağlayıcısına güveniyor.

Bu sonuçlar, mevcut siber güvenlik durumunun hem şirketler hem de tüketiciler için bir korku, belirsizlik ve şüphe ortamı oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle çoğu kişi internet üzerinde kimseye güvenemiyor.

Diğer bulgular ise şöyle sıralanıyor:

• Gizlilik herkesin temel haklarından biri olarak kabul ediliyor: İşletmelerin yüzde 46’sı ve tüketicilerin yüzde 51’i, siber güvenlik sağlayıcılarının ulusal güvenlik meselelerinde kullanıcıların özel verilerini devletle otomatik olarak paylaşmaması gerektiğini düşünüyor. Bunun şartlara bağlı olarak yapılmasını istiyorlar.

• Araştırma; işletmeler ve tüketiciler için bir şirketin menşe ülkesinden daha önemli şeyler olduğunu da gösteriyor: İşletmelerin yüzde 55’i ve tüketicilerin yüzde 66’sı, devletlerinin yabancı olsa dahi en yüksek kaliteli ürünleri veya hizmetleri sunan şirketlerle çalışması gerektiğini söylüyor. Bu oran, ulusal güvenlik için kritik konularda şaşırtıcı bir şekilde sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 78’e çıkıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.