Yakkn gelecekte teknolojinin şekillendireceği istihdam öngörüleri:

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ -

• 2019’a gelindiğinde, sektörlerin robotlara adaptasyonu 3’te 1 oranknda artacak. 2019 yklknda dijital dönüşüm projelerinin yüzde 40’k yapay zeka odaklk olacak.

• 2020’ye kadar, idari iş gücünün yüzde 15’i otomatikleşecek ve yapay zekaya devredilecek. 2020’de, yapay zeka 1,8 milyon iş gücünün ortadan kalkmaskna fakat 2,3 milyon yeni iş gücü oluşmaskna ön ayak olacak.

• 2021 yklknda, yapay zeka 2,9 trilyon dolar iş değeri yaratacak ve 6,2 milyar saatlik iş üretkenliği sunacak.

• 2022’ye gelindiğinde, en rutin dkşk sektörlerde bile, her beş çalkşandan biri işini yapay zekâya devredecek.

• Türkiye’nin de içerisinde olduğu Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ne yapay zekâ teknolojilerinin toplam ekonomik getirisinin yaklaşkk 16 trilyon dolar civarknda olmask bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.