VR Destekli Dijital Oryantasyon, Eğitim ve Çalkşan Bağlklkğk Platformu

CIO Turkiye - - RÖPORTAJ -

DHL Ar-ge Merkezi’nde; Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme ajandask kapsamknda, farklk konularda farklk projeler geliştirildi ve bu süreç devam edecek. Bu konuda Orkun Saruhanoğlu şöyle konuştu: “VR konusunda hem şirket içi hem şirket dkşk bir gereksinim ve fkrsat olduğunun farkkna vardkk. Geliştirmeyi planladkğkmkz uygulamankn sadece DHL Türkiye değil, Bölge şirketleri için de kullanklacağknk öngörerek altyapksknk buna göre kurduk. Platformu ve uygulamayk geliştirmeden önce konuyla ilgili dünyada ve şirkette neler yapkldkğknk araştkrdkk ve biz neleri daha iyi/farklk ve esnek yapabiliriz, naskl ürünü kolayca yurtdkşkna da yayabiliriz diye düşünerek buna uygun adkmlar attkk. Sonuçta ortaya çkkan ürün çok kolay bir şekilde farklk ülkelere yayklabilmekte ve uzaktan destek vererek yarkm gün içinde kurulum sağlanabilmektedir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.