Değişim isteyen rakamlar

CIO Turkiye - - OCAK - Umut AYDIN "Oyun Teorisi"

Cio’larkn etki alanlark ve değişen stratejilerine yönelik referans aldkğkm en önemli araştkrmalardan birisi de KPMG ve Harvey Nash’in ortak düzenlediği CIO araştkrmask. Düzenli olarak yapklan bu araştkrma içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 84 farklk ülkeden 3958 CIO’YA ait görüşleri içeriyor.

Cio’larkn etki alanlark ve değişen stratejilerine yönelik referans aldkğkm en önemli araştkrmalardan birisi de KPMG ve Harvey Nash’in ortak düzenlediği CIO araştkrmask. Düzenli olarak yapklan bu araştkrma içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 84 farklk ülkeden 3958 CIO’YA ait görüşleri içeriyor. Bu ay sizlerle bu rapordan bazk kesitlere dair görüşlerimi paylaşmak istedim.

Her zamanki gibi teknoloji bütçelerinde büyüme öngörüleri her zamanki gibi pozitif yönde fakat benim öncelikle değinmek istediğim başka bir unsur var; cinsiyetler arası çeşitlilik ve eşitlik açığı. Kpmg/harvey Nash raporuna göre mevcut kadın BT yöneticilerinin oranı %12 seviyesinde.

Teknoloji endüstrisinin genelinin erkek egemen olduğu gerçeği hepimizin malumu.

Özellikle cinsiyetler arası eşitlik Silikon Vadisinin uzun süredir dillendirilmeyen bu problemiyken, Google çalışanlarının son zamanlarda yaptıkları ses getiren eylemler bu konuda iyiden iyiye bir gündem oluşturmaya başladı.

Büyük teknoloji şirketlerinin önemli bir kısmı bu sorunun önüne geçmek için farklı “çeşitlilik programları” oluştursa da rakamlar halen istenilen düzeyde değil.

Mühendislik rollerindeki kadın oranı 1991 yılında %36 iken bugün %25 seviyesinde ve bu rakam istikrarlı biçimde düşüyor. Bu rollerdeki kadınların %63’ü ise aynı işi yapan erkeklerden daha az ücret alıyor.

Silikon Vadisi ekosistemindeki girişimcilerin yalnızca %5’i kadın, bu oran yatırımcı kadınlarda %7. Bütün bu oranlarda iyileşme sağlanması tüm endüstrinin faydasına olacaktır.

Kpmg/harvey Nash raporuna dönecek olursak; önemli bir diğer problem yöneticilerin %65’inin organizasyonlarındaki yetenek eksikliğine dikkat çekmeleri. Aynı yöneticilerin %46’sı bu problemin önüne geçmek için dış kaynak alımına gittiklerini belirtiyor.

Bir diğer enteresan görüş ise gelişen teknolojilere yapılan yatırımlar ve planlarla ilgili. Örneğin katılımcıların %2’si kayda değer Blockchain yatırımı yaptığını belirtirken %59’u Blockchain ile ilgili bir planlarının olmadığını belirtmiş.

Benzer durum yapay zeka için de geçerli. Katılımcılardan kayda değer yapay zeka yatırımı yaptığını belirtenlerin oranı yalnızca %7 iken %29’u bu konuda herhangi bir planlarının olmadığını belirtmiş. Öte yandan bulut yatırımları son sürat başı çekmeye devam ediyor.

Gölge BT trendi de %44 ile son yıllardaki yükseliş trendine devam ediyor. Bu konuda BT yönetimlerinin özellikle değişen nesil ile birlikte yapabilecekleri oldukça sınırlı. Bu nedenle değişen sosyal teknoloji kullanımı alışkanlıklarını da gözeterek herkesi memnun edecek bir stratejiye yoğunlaşmak en doğru yöntem gibi geliyor.

Zaten uzun süredir BYOD gibi konular gündem maddesi olmuştu, artık bunu uygulamalar ve platformlar özelinde de ele almak en doğru strateji olacaktır. Neticede günümüz ve gelecekte BT yönetiminin en önemli rollerinden birinin katalog sağlayıcılık olduğunu unutmamak gerekiyor.

Son olarak aynı raporda kurum genelinde uygulamada olan dijital strateji mevcudiyeti oranında Türkiye olarak %23 ile sondan üçüncü sıradayız.

Bunun temel sebebi ise halen dijitali işletme modelinin merkezine alarak bir strateji oluşturmaktansa bir araç olarak görmemiz yatıyor. İstisnasız görüştüğüm her CEO bana “Dijitale çok yatırım yapıyoruz” cümlesini kuruyor. Buna karşılık; “İş modelinizde ne tür değişiklikler yaptınız?” sorusu hep yanıtsız kalıyor.

Teknolojiyi işinizin çekirdeğine alıp bu doğrultuda bir strateji oluşturmadığınız müddetçe yaptığınız en yeni teknoloji yatırımlarının orta-uzun vadede bir faydası olmayacaktır. Asıl soru teknolojiyi kullanarak nasıl bir iş modeli oluşturduğunuz.

Konfor alanlarından kurtulamayan işletmeler için bu soru daima yanıtsız kalacak, belki bir süre sonra işletmelerin kendisinin bitişine sebep olurken yine birbirinin aynı dijital dönüşüm sunumlarında Airbnb’nin konaklamada, Uber’in taşımacılıkta yaptığı değişimlere dair birbirinin aynı örnekler dinlenmeye devam edecek.

Silikon Vadisi ekosistemindeki girişimcilerin yalnkzca %5’i kadkn, bu oran yatkrkmck kadknlarda %7. Bütün bu oranlarda iyileşme sağlanmask tüm endüstrinin faydaskna olacaktkr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.