Akkllk telefon konforu artkk o€s masalarknda

CIO Turkiye - - CIOTEKNOLOJI -

Türkiye’de “kasaskz bilgisayar” ya da “monitör PC” gibi isimlerle anklan AIO sistemler, tüm bilgisayar donankmknk tek bir ünitede, monitörün arka kksmknda topluyor. Kullankcklarkn hem bilgisayar kasask hem de monitör için ayrk ayrk yer ayarlama sorununu ortadan kaldkran bu yenilikçi sistem, kasa ile monitör arasknda meydana gelen kablo karmaşasknk da ortadan kaldkrkyor. Bilgisayar bileşenlerinin yekpare bir tasarkmda toplanmaskyla ortaya çkkan işlevsellik ve yenilikçi kullankm olanaklark, AIO bilgisayarlarkn hkzla yükselmesini ve tüketiciler arasknda trend olmasknk sağlayacak şekilde lanse ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.