Tolga Yorulmaz

Iş×ksoy Tekstil

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Liseyi Teknik Astsb.hz.ok . da tamamladčktan sonra 1997 yčlčnda Uçak Helikopter Teknisyeni Astsb.olarak Ankara Kara Havacčlčk Ok.klčğčna atanan Tolga Yorulmaz, 2011 yčlčnda New York Amerikan Üniversitesi Yönetim bölümünden mezun oldu. Sonrasčnda, yazčlčm ve ERP sistemleri konusunda çalčşmaya başlayan Yorulmaz, 2016 yčlčnda göreve başladčğč IŞIKSOY TEKSTİL AŞ. IT Müdürlüğü’nde hayata geçirdiği, Üretimdeki Makinelerden Nesnelerin İnterneti vasčtasč ile veri toplama çalčşmalarč; verilerin süreç ve organizasyonel yönetimi için yönetici modüllerinin geliştirilmesi ve prototip üretimi projesi ile ödüle layčk görülmüştür.

Işčksoy Tekstil CIO’SU Tolga Yorulmaz ödülünü DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Metin Dorbek’in elinden aldč.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.