Serdar Birlikçi

Pepsico

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

1995 yčlčnda Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 2000 – 2001 yčllarč arasčnda Sabancč Üniversitesinde MBA yapan Serdar Birlikçi, 1997 – 2002 yčllarč arasčnda Ericsson’da IT Departmančnda Teknoloji ve Çözüm Süreçleri Lideri oldu. 2002 – 2003 yčllarč arasčnda ise teknoloji konusunda dančşmanlčk hizmeti veren kendi şirketinin yöneticiliğini üstlenen Birlikçi, 2003 yčlčndan itibaren IT Teknoloji Müdürü olarak Pepsico ailesine katčldč ve 2012 yčlčndan itibaren IT Departmančnčn Direktörü oldu. Halen Pepsico’da IT Departman Direktörü rolünü başarčyla yürüten Serdar Birlikçi, Dijital Müşteri Değer Oluşturma projesi ile ödüle layčk görüldü.

Pepsico CIO’SU Serdar Birlikçi adčna Pepsico’dan Hüseyin Levent’e ödülü Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler İtalya, Doğu Avrupa, Türkiye Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya takdim etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.