Demir Murat Aksoy

Türkiye İhracatç×lar Meclisi (TİM)

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Türkiye İhracatçčlar Meclisi ve bağlč 61 ihracatçč birliğinin Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Koordinatör olarak çalčşmaktadčr. Türkiye’nin ihracatčnčn üzerinden geçtiği yazčlčm ve donančm sistemlerinin yönetimi ve sürekliliğinden sorumludur. Demir Murat Aksoy, TİM öncesi Koçsistem, Siemens Viyana ve Akbank Bilgi teknolojilerinde uzman, dančşman ve yönetici görevlerinde farklč projelerde görev almčştčr. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunudur ve the University of Sheffield İngiltere’de MBA eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamčştčr. Birlikte(knoloji) ismi verilen TİM ve bağlč ihracatçč birliklerinin merkezi bütünleşik güvenli yazčlčm ve donančm altyapčsčnda bir araya getirilmesi dijital dönüşüm projesi ile ödüle layčk görülmüştür.

Türkiye İhracatçčlar Meclisi (TİM) CIO’SU Demir Murat Aksoy’a ödülünü DÜNYA Gazetesi Genel Yayčn Yönetmeni Hakan Güldağ verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.