Cihan Keser

Hannover Fuarc×l×k

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Lisans eğitimini İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde tamamladč. Bir süre Koç Holding’de Web Administrator olarak görev yaptčktan sonra 2005 yčlčnda CEBIT Bilişim Eurasia Bilgi İşlem Sorumlusu oldu. 2007-2015 yčllarč arasčnda Deutsche Messe – Hannover Fairs Turkey bünyesinde sčrasčyla Bilgi Sistemleri Müdürü ve Koordinatörü olarak kariyerine devam etti. 2012 yčlčnda Türkiye’nin ilk Linkedin bağlantčlč Sosyal Medya Yarčşmasč‘nda en sosyal profesyonel seçilerek Türkiye 1. si oldu. 2009-2015 yčllarč arasčnda Altčn Örümcek Web Ödülleri’nde jüri üyeliği görevini üstlendi. 2015 yčlčndan itibaren Hannover Fairs Turkey’de ‘’Bilgi Sistemleri ve Online Projeler Direktörü’’ olarak çalčşma hayatčna devam etmekte. Keser, Kapalč Alan Navigasyon Sistemli Mobil Uygulama projesi ile ödüle layčk görülmüştür.

Hannover Fuarcčlčk CIO’SU Cihan Keser ödülünü Radore Satčş ve Pazarlama Direktörü Ergin Kčlčnç’čn elinden aldč.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.