Günseli Gökalp

Çalık Holding

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

1995 yčlčnda İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun olan Günseli Gökalp, 1998 yčlčnda Marmara Çağdaş Yönetim Vakfč MBA programčnč tamamladč. Lisans mezuniyetinin ardčndan finans sektöründe sčrasčyla Intertech ve Pamukbank’ta sistem programcčsč olarak çalčştč. 1999 yčlčnda Turkcell’e geçerek 17 yčllčk süre zarfčnda IT, Network ve Servis çözümleri alanlarčnda proje yönetimi, analiz, geliştirme, test ve operasyon yönetimi dikeylerinde farklč organizasyonlarda çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri ile devam etti. 2016 yčlč itibarčyla Çalčk Holding’e katčldč. Çalčk Holding’in IT Direktörlüğü görevinin yanč sčra, grup şirketleri yönetişimi ile ortak sinerji alanlarčnčn ortaya konmasč için çalčşmaktadčr. Gökalp, Altyapč Renovasyonlarč ile Veri Merkezleri Taşčma projesiyle ödüle layčk görülmüştür.

Çalčk Holding CIO’SU Günseli Gökalp ödülünü Radore Genel Müdürü Sadi Abalč’nčn elinden aldč.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.