Kağan Dökme

Süvari

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olarak 2001 yčlčnda iş hayatčna başlayan Kağan Dökme, IT sektöründe çalčştčğč ilk yčllarda, önemli kurumlara teknik dančşmanlčk vermiş ve teknoloji dönüşümlerine öncülük etmiştir. 2008 yčlčnda Süvari ile perakende IT sektöründe çalčşmaya başlamčştčr. Süvari’deki kariyeri boyunca ERP sistemleri, iş zekasč projeleri, altyapč ve güvenlik projeleri, CRM ve dijital dönüşüm projeleri, süreç ve iş akčşč yönetimi gibi başarčlč projeler gerçekleştirmiş ve farklč inovatif işlere imza atmčştčr. Proje yönetimi tecrübesini PMP sertifikasč ile taçlandčran Kağan Dökme, Süvari’de Bilgi Sistemleri ve Süreç Geliştirme Yöneticisi olarak çalčşmaya devam etmektedir. Dökme, Süvari Akčllč Kravat Projesi ile ödüle layčk görülmüştür.

Süvari CIO’SU Kağan Dökme ödülünü Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler İtalya, Doğu Avrupa, Türkiye Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya’nčn elinden aldč.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.