Bidar Özgür Ulutaş

Nobel İlaç

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Bidar Özgür Ulutaş, 1992 yčlčnda İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 1998 yčlčnda Marmara Çağdaş Yönetim Vakfč Micro-mba programčnč tamamladč. Lisans eğitimi sonrasč, 2014 yčlčnčn Mayčs aynčna kadar geçen sürede, PAK Holding ve Amgenmustafa Nevzat İlaç bünyesinde, sčrasčyla Proje Mühendisi, Kontrol Sistemi Müdürlüğü, ERP sistemleri Müdürlüğü ve son olarak Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevlerinde yer almčştčr. Kendisi 2014 yčlčnčn Mayčs ayč itibariyle Ulkar Holding CIO’SU olarak görevini sürdürmektedir. Ulutaş, Transformation of Logistic @Nobel projesi ile ödüllendirilmiştir.

Nobel İlaç CIO’SU Özgür Ulutaş’a ödülünü DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.