Funda Öney

CIO Turkiye - - CIO 2018 ÖDÜLLERI -

Funda Öney 1994 yčlčnda İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 1998 yčlčnda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programčnč tamamladč. 1995 yčlčnda Strateji Mori şirketinde Araştčrmacč olarak iş yaşamčna başlayan Funda Öney, 1996 - 2012 yčllarč arasčnda İntertech AŞ. bünyesinde Analist, Core Bankacčlčk Bölüm Müdürü, Proje Geliştirme Analiz Genel Müdür Yardčmcčsč ve Projeler Genel Müdür Yardčmcčsč olarak görev yaptč. Öney, Alternatif Bank AŞ. Bilgi Sistemleri Grubu Genel Müdür Yardčmcčlčğč’nčn ardčndan, şu anda HSBC Bank CIO’SU olarak görevine devam etmektedir. Funda Öney, FCB- Geleceğin Temel Bankacčlčğč projesi ile ödüle layčk görülmüştür.

HSBC Bank CIO’SU Funda Öney’e ödülünü DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Koç takdim etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.