KGF'de limit arttı yapılandırma uzadı

Reel sektöre bir nefes de KGF’den geliyor. Alınan işletme kredilerinde vadeler 96 aya kadar uzatılırken 12 milyon lira olan KOBİ kefalet limiti de 25 milyon liraya çıktı.

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - HÜSEYİN GÖKÇE MEHMET KAYA/

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullanılan kredilerin yapılandırılmasında bankaların ve işletmelerin eli rahatlatıldı. Kredilerin yapılandırılmasında vadeler uzatılırken KOBİ’ler için 12 milyon lira olan kefalet limiti de 25 milyon liraya çıktı. Düzenlemeyle kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere ‘işletme’ kredilerinde 96 ay, ‘yatırım’ kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla vade ekleyerek ‘yeniden yapılandırma’ yapabilecek. Kredi veren kuruluşlar, tazmin talebinden önce, şirketlere standart yapılandırma uygulama- ları kapsamında veya şartları taşıyor ise, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırma imkanı da tanıyacaklar. Bankalar yapılandırma imkanı sunmadan kredilerin tazminini isteyemeyecek. Düzenlemeyle bir önemli değişiklik de ödemesiz dönemli kredi kullandırımlarında 1 yılın sonunda faiz tahsilat şartının kalkması oldu. Ayrıca, dövize endeksli krediler, TL cinsinden yapılandırılırsa o tarihteki MB döviz alış kuru esas alınacak.

– Baş tarafı birinci sayfada

Kredi ve garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin karar da değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte işletme kredilerinin 5 yıl, yatırım kredilerinin ise 10 yıl olan azami vadesi ile 1 ve 3 yıllık geri ödemesiz sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

KGF aracılığıyla kullandırılan kredilerin ödemesiz dönemine ilişkin şartları düzenleyen kısmında da değişiklik yapıldı. Değişiklikle ödemesiz döneme ilişkin faizlerin bir yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave edilmesi hüküm altına alındı. Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması durumunda belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye en fazla 36 ay ilave edilebilecek. Eski düzenlemede, ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönem sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesinin esas olduğu ve ihtiyaç olması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave edilebileceği hükmü yer alıyordu. Yeni düzenlemede ise tahakkuk etmiş faizin tahsilat şartı kaldırıldı. Yeni metinde “Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilir” ifadesi kullanıldı.

Eximbank ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki finansman kurumlarına uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı işletme ve yatırım kredilerinin ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu kararda öngörülen sürelerden farklıysa, söz konusu kuruluşun ana para geri ödemesiz dönemi ve vadeleri esas alınacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.