YATIRIM PROGRAMINDA TEMEL İLKE TASARRUF OLACAK

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL -

Hükümet, bütçe hazırlık sürecinin temel belgelerinden olan Orta Vadeli Mali Planı (OVMP) yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan plana, daha önce sözlü olarak açıklanan pek çok tasarruf önlemi girdi. Planda, hizmet ile doğrudan ilişkisi olmayan kamu taşıt alımının sınırlanması, ihalesi yapılmamış, ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projelerin durdurulması, devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanların daha uzun iş planlarına bağlanması, mega projelerin doğrudan yabancı yatırım yoluyla yaptırılması maddeleri yer aldı. Ayrıca proje maliyeti 10 milyon liranın üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde ayrıntılı fizibilite raporu hazırlanacak. Kamu kuruluşları, yatırım programı tekliflerini elektronik olarak Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka Ya) üzerinden gönderecekler. 2019 yılında zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yapılmayacak. OVMP’de bütçenin 117 milyar 317 milyon TL faiz gideri olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumanın ve kamu harcamalarında tasarruf sağlamanın temel öncelikleri olduğunu belirtti. Bütçe Çağrısı Tebliği ile 2019-2021 dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere 20192020 ve 2021 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminlerinle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı. Bütçenin finansmanında, likidite riskine karşı güçlü nakit rezervi tutulması, faiz riskine karşı TL borçların vade uzatımı ve sabit faizli

borçlanmaya ağırlık verilmesi, döviz kuru riskine karşı da ağırlıklı olarak TL olarak yapılması planlandı. OVMP’de, program tanımlı (bir defalık gelirler ile kamuya ait banka ve KİT’lerin gelirleri dışında) faiz dışı fazla oluşmayacağı ve 2 milyar 204 milyon TL program tanımlı faiz dışı açık oluşacağı varsayıldı. Toplam gelir ve giderler üzerinden hesaplanan faiz dışı fazla ise 36.7 milyar TL olarak hedeflendi. Yatırımlarda eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, bölgesel ve kamu-özel ortaklığıyla yapılan şehir hastanelerinin öncelikli olduğu bilgisi verildi. Kamu yatırımları arasında dikkat çekici ifade ise “mega yatırım” projelerine oldu. OVMP’de “Mega altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir” denildi. Bu kapsamdaki en önemli proje Kanal İstanbul olarak biliniyor. Ayrıca hızlı trenlere yönelik olarak da henüz başlamamış yatırımlar bulunuyor.

Ödenek teklif tavanları

Bütçedeki ödenek tavanları da belli oldu. TBMM’ye sunulan teklifler genellikle bu tavanlarla uyumlu oluyor. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığına 388.9 milyar TL, Milli Eğitim Bakanlığına 113.8, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 103.1, Milli Savunma Bakanlığına 46.5, Emniyet Genel Müdürüğüne 33.7, milyar 2019’da Cumhurbaşkanlığı için 2.8 milyar TL ödenek ayrıldı. Diyanet’e 10.4, Tarım Bakanlığına 23.7 milyar TL ödenek ayrıldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.