İş Bankası’nın ekonomiye desteği 444.4 milyar lira

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA -

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında, 2017 yılsonuna göre yüzde 22,7 oranında artarak 444,3 milyar TL oldu. Banka, cari yılın ilk dokuz ayında 4,6 milyar TL net kâr elde etti. Aynı dönemde, bankanın özkaynak büyüklüğü ise 46,6 milyar TL’ye ulaştı. İş Bankası’nın sermaye yeterliliği iliği rasyosu ise eylül ayı ı sonunda yüzde 17,4 ,4 düzeyinde ger- çekleşti. İş Bankası, mevduat hacmini 2017 yılsonuna göre yüzde 19,3 oranında artırarak k 243 milyar TL’ye e yükseltti. Banka aynı dönemde kaynak yapısını çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerini yönetmek amacıyla mevduat dışı kaynakları kullanarak, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda menkul kıymet ihracı ve kredi temini yoluyla borçlanma işlemlerini sürdürdü. Bu dönemde, bankanın nakdi kredileri 291,3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredileri ise 111,5 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle, İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 402,8 milyar TL’ye ulaştı.

Ekonomiye destek sağlamaya devam edeceğiz

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İş Bankası, milli ekonomide güven tesisinin daha da önem kazandığı k bu dönemd nemde, hanehalkı ihtiy tiyaçlarından, ülk kemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar g geniş bir yelpaz zede, ekonomiye des destek sağlamaya devam etti. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde de bir yandan ihtiyatlı ve seçici yaklaşımını sürdürürken, diğer yandan da verimlilik unsurunu gözeterek kaynaklarını tahsis etmeye özen gösterdi” dedi. Adnan Bali, “İş Bankası, önümüzdeki dönemde de milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.