Tamamlanmamış yatırım teşvik belgelerinin süresi yarı yarıya uzatıldı

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL -

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında (Teşvik kararnamesi) değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerden ilkinde halen uygulamada olan ve henüz süre uzatımı almamış bütün yatırım teşvik belgelerinin süresine otomatik olarak orijinal süresinin yarısı kadar daha ilave süre verildi. Teşvik belgelerinin bu süre uzatımından yararlanması için ilave bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

Bir diğer değişiklikle, yatırıma başlanmış sayılması şartı olan “Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir” hükmü kaldırıldı. Böylece teşvik belgesi için müracaat yapılması yatırımın başlanması anlamına geldi. Bu düzenleme 5 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.