Konkordato ilanında şartları değiştiren teklif yasalaştı

Konkordato ilanında şartları değiştiren teklif yasalaştı Rapor verecek bağımsız denetim kuruluşlarında ‘kamu yararı’ şartı kaldırıldıartık 23 ildeke 263 bağımsız denetim kuruluşundan da denetim raporu alınabilecek.

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - CANAN SAKARYA / ANKARA

Konkordato ilanında sayının giderek artması üzerine suiistimalleri önlemek için başvuru şartlarını değiştiren kanun teklifi Mecliste kabul edildi. AK Parti’nin verdiği önergeyle konkordato ile ilgili olarak, rapor düzenleyecek bağımsız denetim kuruluşlarının kapsamını daraltılarak raporun sadece ‘ kamu yararına’ çalışan bağımsız denetim şirketlerince verilmesini düzenleyen maddesinde değişikliğe gidildi. Tekliften ‘kamu yararı’ şartı çıkarıldı. Böylece denetim raporları sadece kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen 127 bağımsız kamu kuruluşundan değil tüm bağımsız denetim kuruluşlarından alınabilecek.

Yeni düzenlemeyle 23 ilde faaliyet gösteren 263 bağımsız denetim kuruluşundan şirketler bu raporları sağlayabilecekler. Şirketler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunacak. Kabul edilen diğer bir önergeyle konkordato komiseri olarak atanacak bağımsız denetçilerin daha geniş bir listeden seçilebilmesi için ‘sorumlu denetçi’ olma şartı da kaldırıldı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.

Ticari alacak davalarında arabuluculuk şartı geliyor

Kabul edilen teklifle ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce de arabulu- cuya başvurulması şartı getiriliyor. Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle, arabulucuya, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırma zorunluluğu getirildi. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek.Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmadan davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

Kabul edilen teklif abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takipleriyle ilgili düzenlemeler de içeriyor. İcra takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.