Tuncay Özilhan: Döviz krizi hortlayabilir

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL -

Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan konuşmasında, ekonomik krizleri hep siyasetin tetiklediğini kaydetti. Özilhan, “Küresel piyasalardaki son eğilimlerle beraber kıymetli bir zaman kazandık. Bu zamanı doğru kullanırsak hafif ve kısa süreli bir resesyonla bu badireyi atlatırız. Ancak, bünyeyi kuvvetlendirici önlemleri almazsak, şimdilik bastırmış olduğumuz döviz krizinin yeniden hortlaması ve bu kez çok daha derin bir krize dönüşmesi kaçınılmaz olur. Türkiye’nin geçmişinde bunun örneklerini çok gördük” dedi. Temel ekonomik sorunun tasarruf açığı (cari açık) olduğunu vurgulayan Özilhan, Osmanlı döneminden bu yana aynı sorunla uğraşıldığının altını çizerek, bunun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini, Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik kazançlarında da kayıplar yaşandığını vurguladı. Türkiye’de kişi başı gelirin 19982008 döneminde, önceki on yıla göre 2,5 kat arttığını, ancak takip eden 10 yılda düştüğünü; Türkiye ile aynı konumdaki ülkelerde ise 1998-2008 döneminde 3, 20082017 döneminde ise 1,6 kat artırdığını belirtti. Bu dönemde Türkiye’nin kişi başına gelirinin gelişmiş ülkelerin kişi başına geliri oranında son 10 yıllık dönemde gerileme olduğunu hatırlatan Özilhan, bunun Türkiye’nin refahındaki aşınmayı gösterdiğini, gelişmiş ülkeleri yakalama yarışında yavaşladığını vurguladı.

Bürokraside tıkanıklık var

Tuncay Özilhan, Başkanlık sistemine geçiş sonrasında bürokratik yapıda belirsizlikler ortaya çıktığını belirterek “Şu anda bırakın yapısal reformların tasarlanıp hayata geçirilmesini, rutin işlerin yapılmasında bile bürokrasi zorlanıyor. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin sancıları çekiliyor. Birçok yerde işler yürümüyor, her kademede kararlar bir üst merciye devrediliyor” dedi. Özilhan, “İfade özgürlüğü sadece demokrasinin asli unsurlarından birisi değildir. Aynı zamanda teknolojik ilerlemenin de başlangıç noktasıdır. Hakaret ve şiddete çağrı içermedikçe, düşünce özgürce ifade edilebilmelidir. Görüş farklılıklarını cezalandırmak yerine teşvik edelim. Korku siyasetinden, ideolojik körlükten, kimlik siyasetinden, nefret siyasetinden kaçınalım. Ama ifade özgürlüğünden ve çoğulculuktan korkmayalım. 95 sene önce Türkiye toplumunun temelleri gayet sağlam atılmıştır. Kendimize güvenelim. Ülkemizi gençlerimize güven içinde emanet edelim” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, Cermodern’de yapıldı. Toplantının sonunda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ( soldan ikinci), Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a (sağdan ikinci) hediye verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.