TEK ELDEN ETKİN BİR TEŞVİK SİSTEMİ NASIL OLMALI?

Dünya Gazetesi - - MAKALE&YORUM -

Ulusal Teşvik Sistemi Çalıştayı’nın tüm paydaşların katılımıyla yapılarak, onar yıllık dilimlerle Ulusal Teşvik Stratejisi’nin (UTS) bölgesel, sektör ve global gerçeklere göre belirlenmesi,

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ülkedeki tüm teşvik araçlarının eşgüdümünü yönetim ve denetimini “tek elden” sağlayan matriks yapılı genel müdürlüğünün kurulması.

İlgili müdürlükte uzmanların sektörel ve bölgesel esaslı mutlak yetkinliğinin sağlanması,

Teşviklerin anlamı daraltılmamalı. Sadece “üretim” değil, “hizmet” ve zaman zaman yaşam kalitesini artırma, toplum sağlığı, vb. “tüketim” teşviği araçları geliştirilmeli,

Teşvik bugünki yapısıyla sadece katma değer odaklı. Değer zincirini esas alan yani alışveriş yaptığı yan sanayi, sosyal ve ekonomik değeri zincirin paydaşlarıyla birlikte topyekün teşvik geliştirilmesi,

Teşvik araçlarının standardının sağlanması, Benzer türde, farklı kurumlarca verilen teşviklerin tek bir çeşide indirgenmesi,

Tüm ulusal teşvik araçlarının adım adım uygulanıp diğer teşviklere geçilmesi. Ne kadar gerçekleşen taahhüt performansı o kadar yeni teşvik!

Teşvik sistemini ödül olduğu kadar ceza mekanizmasını da uygulayacak denetim sisteminin geliştirilmesi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.