Asgari ücret desteğine 2019’da da devam

Meclise sunulan, asgari ücret desteğinin 2019’un tamamında devam etmesini öngören yasa teklifinin bu hafta görüşülmesi planlanıyor

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - ANKARA - DÜNYA

Asgari ücret desteğinin 2019’da 12 ay boyunca devam etmesini öngören yasa teklifine göre 2019 yılında 12 ay devam edecek.Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak. Teklifle işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 ocak ila aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve ince- lemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu imkan tanınmayacak. Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını ilgili kanun gereği tecil ve taksitlendiren işverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece söz konusu imkandan yararlanabilecek.

Kadınlara vergi desteği

Teklife göre, elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Vergiye uyum- lu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 TL'ye kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. 27 Mart 2018'den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek. Elektronik belge düzenlemek suretiyle de eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor.

Teklifle, tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın bir ön şartı olmaktan çıkarılıyor.Rize ile Bitlis’in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapı- sı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların bulunamaması nedeniyle; İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ve koordinatları belirlenen alanlarda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacına yönelik için Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak. Teklifte yer alan diğer bir madde ile Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin. (EPİAŞ) ileri tarihli fiziksel teslimatı gerektiren elektrik piyasası oluşturması ve işletmesinin önü açılıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.