G20, iklim hedefleri için 886 milyar dolar yatırım yapmalı

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL - YAKIN PLAN DİDEM ERYAR ÜNLÜ [email protected]

Allianz 2018 İklim ve Enerji İzleme Raporu yayımlandı. Raporda, AB hariç G20’deki 19 ülke, düşük karbonlu elektrik altyapısı yatırımları için potansiyel hedef pazar olma cazibeleri açısından derecelendiriliyor. Raporda aynı zamanda, Paris Anlaşması’nın “2 °C” limitinin çok altındaki bir hedefe yönelik yol haritası paralelinde, mevcut ve gelecekteki yatırım ihtiyaçları ele alınıyor.

Yatırımcıların fon sağlayıp sağlamadığı ve fonları nereye yönlendirdiklerini belirleyen unsurların başında; ülkede güvenilir bir iklim ve enerji stratejisinin var olması, şeffaf destek mekanizmaları, fosil enerji kaynaklarıyla adil rekabet, pazarın yenilenebilir enerjiyle deneyimi, enflasyon, yabancı sermayeye açıklık ve yasal kesinlik yer alıyor. Bu sene üçüncüsü yayınlanan Allianz 2018 İklim ve Enerji İzleme Raporu’na göre, Fransa bu sene yenilenebilir enerji yatırımlarında G20’nin lideri oldu. Fransa’yı Almanya ve Birleşik Krallık izliyor. Raporda G20 ülkelerinin, yenilenebilir enerjiler için yatı- rım ortamını iyileştirebilmek adına daha iddialı, tutarlı, şeffaf ve uzun vadeli stratejiler geliştirip uygulaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Allianz’ın Germanwatch ve NewClimate Enstitüsü işbirliği ile hazırladığı rapora göre; gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere çoğu G20 ülkesi geçtiğimiz yıl düşük karbonlu enerji yatırımlarına yönelik koşullarını iyileştirmeyi başardı. Buna rağmen, ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına en iyi yatırım koşullarını sağlamak için politika çerçevelerini iyileştirme konusunda kat edecek uzun bir yolu bulunuyor. Raporda, G20 ülkelerinin, Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine uyum için enerji sektöründe yıllık 886 milyar doları yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor. Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Grubu Kurumsal Sorumluluk Başkanı Katharina Latif “Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine uyum açısından çok önemli. Bu zorluklar, ancak ilgili hükümetlerin, şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çabalarıyla aşılabilir” yorumunu yapıyor.

G20 geneline baktığımızda, uzun vadeli yatırımlar ile güneş ve rüzgar çiftlikleri gibi karmaşık projeler için önemli bir kriter sayılan en iyi politika ve piyasa ortamı, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ta yer alıyor. Bu üç ülkedeki yenilenebilir enerji projelerinin, genel olarak, iyi pazar ve yatırım koşullarının yanı sıra büyük ölçüde olumlu olan siyasi çevre avantajından yararlandığını dile getiren NewClimate Enstitüsü Genel Müdürü Profesör Niklas Höhne, “Ancak, en iyi performans gösteren ülkelerde bile hâlâ eksiklikler bulunuyor. Fransa’nın yeni tesisler için açtığı ihalelere yeterli teklif verilmiyor. Almanya’nın yeni açık artırma kuralları nedeniyle rüzgar yatırımları düşme eğilimi gösteriyor. Birleşik Krallık’taki güneş enerjisi pazarı siyasi reformların ardından çöktü” bilgisini veriyor.

G20 ülkeleri arasında sadece birkaç ülke enerji sektöründe tam karbonsuzlaştırma stratejisi izliyor. ABD dışında bütün G20 ülkeleri, CO2 emisyonu limitlerini 2050 yılına kadar net olarak sıfıra indirmeyi kabul etse de, bu ülkelerden sadece Birleşik Krallık, enerji sistemini karbonsuzlaştırmak için bağlayıcı ve iddialı uzun vadeli bir plan uygulamaya karar verdi. Ancak Birleşik Krallık dahi henüz kısa vadeli herhangi bir yenilenebilir enerji hedefi geliştirmedi. Kısa vadeli yenilenebilir enerji hedeflerine sahip olan Brezilya, Fransa ve Almanya’nın bu çalışmaları da, yenilenebilir enerji sektörünün büyüme hızını ancak Paris Anlaşması’nın talep ettiği düzeye çıkarmaya yetecek miktarda kaldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.