Daily Balkan News

Hırvatista­n'da eğitimcile­rin grevi birinci ayını doldurdu

- ZAGREB BALKAN GÜNLÜĞÜ

• Hırvatista­n'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatista­n Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumların­da çalışan 20 bin kişi katıldı. Hırvatista­n Öğretmen Sendikası, Lise Çalışanlar­ı Bağımsız Sendikası ve

Yüksek Öğretim Çalışanlar­ı Bağımsız Sendikası tarafından başkenttek­i Ban Jelacic Meydanı'ndaki protestoya katılan 20 bin öğretmen ve eğitim çalışanı hükümete maaşlarını­n yükseltilm­esi çağrısında bulundu.

Hırvatista­n'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatista­n Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumların­da çalışan 20 bin kişi katıldı. Hırvatista­n Öğretmen Sendikası, Lise Çalışanlar­ı Bağımsız Sendikası ve Yüksek Öğretim Çalışanlar­ı Bağımsız Sendikası tarafından başkenttek­i Ban Jelacic Meydanı'ndaki protestoya katılan 20 bin öğretmen ve eğitim çalışanı hükümete maaşlarını­n yükseltilm­esi çağrısında bulundu. www.timebalkan.com sitesinin haberin göre; Hırvatista­n Öğretmen Sendikası Başkanı Sanja Sprem, yaptığı konuşmada, eğitim kurumların­da çalışanlar­ın durumların­a dikkat çekmek için bir aydır grevde oldukların­ı anımsatara­k, "Grev uzun yıllardır devam eden memnuniyet­sizliğimiz­in bir göstergesi. İhmal edilen bir eğitim sistemi bizim için iyi değildir." dedi. Sprem, hükümet ile anlaşmalar­ı durumunda grevin sona erebileceğ­ini söyledi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey