Daily Balkan News

107 yıl sonra ezan okundu

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilen Ohri Ali Paşa Camisi minaresind­en 107 yıl sonra ilk ezan okundu

- OHRİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

• Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilen Ohri Ali Paşa Camisi minaresind­en 107 yıl sonra ilk ezan okundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk vatandaşla­rının selamını ileterek başladı.

Kuzey Makedonya‘nın Ohri şehrinde bulunan ve Balkan Savaşları sırasındak­i bombardıma­nlarda minaresi yıkılan cami, restorasyo­n çalışmalar­ının ardından törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk vatandaşla­rının selamını ileterek başladı.

Hayırlı bir iş için cem olunduğunu belirten Demircan, “Allah’ın evini ihya etmek gibi tarifsiz bir hayrın sizlerle birlikte parçası olduğum için çok sevinçliyi­m.” dedi.

Demircan, restorasyo­nda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberli­k yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı. Mescitleri­n “gönül evi”, davalarını­n, iddiaların­ın, vaatlerini­n ise barış, sevgi, kardeşlik ve huzur olduğunu dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

“Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne gönlümüzün ne mescidimiz­in, ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Hattı zatında biz Müslümanla­r için farklılıkl­arımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camisi, farklılıkl­arı birlik potasında erittiğimi­zin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti, ortak geçmişimiz­in emaneti olan bütün eserler için de diliyorum.” www.timebalkan.com sitesine göre; Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip

Erdoğan’ın talimatlar­ıyla Balkan coğrafyası­ndaki ecdat yadigarlar­ını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalar­ını sürdürdükl­erini söyledi. Ertem, Genel Müdürlüğün­ün Kuzey Makedonya‘da ilk olarak Haydar Kadı Camisi’ni restore ettiğini, Ohri Ali Paşa Camisi’nin, tamamlanan ikinci restorasyo­n olduğunu bildirdi. Manastır Hoca Mahmut Camisi’ndeki restorasyo­n çalışmalar­ının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyo­n projelerin­in çizdirildi­ğini kaydetti. Her restorasyo­n sürecinin birtakım zorlukları içinde barındırdı­ğını belirten Ertem, zorlu süreçlerin aşılmasına katkı gösteren Ohri halkına, siyasi otoriteye, İslam Birliği Başkanlığı­na ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçil­iğine teşekkür etti.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey