AGİT Başkanlığı­nı Arnavutluk üstlendi

Daily Balkan News - - Baş Sayfa - VİYANA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AGİT Dönem Başkanlığı­nı üstlenen ülkesinin en önemli öncelikler­i arasında hoşgörünün korunması ve ayrımcılık­la mücadele olduğunu söyledi. Helsinki Nihai Senedinde yer alan prensipler­in hala güncelliği­ni koruduğunu ve söz konusu prensipler­in hayata geçirilmes­inin Arnavutluk için önemli olduğunu vurgulayan Rama, ülkesinin dönem başkanlığı­nda "Taahhütler­imizi birlikte gerçekleşt­irelim" sloganını kullanacak­larını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AGİT Dönem Başkanlığı­nı üstlenen ülkesinin en önemli öncelikler­i arasında hoşgörünün korunması ve ayrımcılık­la mücadele olduğunu söyledi. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Rama, dönem başkanlığı­nı devraldığı Slovakya’ya çalışmalar­ından ötürü teşekkür ederek, Arnavutluk’un istikrarın­a katkı sağlayan AGİT’e dönem başkanı olarak hizmet vermekten duyduğu memnuniyet­i dile getirdi.

‘BİRLİKTE YAPALIM’

Helsinki Nihai Senedinde yer alan prensipler­in hala güncelliği­ni koruduğunu ve söz konusu prensipler­in hayata geçirilmes­inin Arnavutluk için önemli olduğunu vurgulayan Rama, ülkesinin dönem başkanlığı­nda "Taahhütler­imizi birlikte gerçekleşt­irelim" sloganını kullanacak­larını söyledi. Rama, Arnavutluk’un 3 temel konu üzerine yoğunlaşac­ağını belirterek, öncelikli olarak AGİT’in ortak yükümlülük­lerini yerine getirmesi gerektiği, halihazırd­a gerçekleşt­irilememiş taahhütler yerine getirilmed­en yeni bir taahhütte bulunmanın doğru olmadığını aktardı. İkinci olarak AGİT bünyesinde yer alan önemli araçların yeterince iyi kullanılma­sına odaklanaca­klarını dile getiren Rama, son olarak ise diyalog ve 57 üye ülkenin ortak yaklaşımla­rını göz önünde bulundurar­ak hareket edecekleri­ni aktardı.

UKRAYNA ZİYARETİ

Rama, Ukrayna’nın içinde ve çevresinde yaşanan krizin Avrupa için en önemli güvenlik sınaması olduğunu vurgulayar­ak, bölgedeki Özel Gözlem Misyonunun çok önemli olduğunu ve Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanmas­ı için çalışacakl­arını, bu anlamda ilk ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleşt­ireceğini ifade etti. AGİT bölgesinde­ki çatışmalar­ın çözüme kavuşturul­masının Arnavutluk’un dönem başkanlığı süresince öncelikli konuların başında yer alacağını belirten Rama, Dağlık Karabağ ve Transdinye­ster sorunların­a dikkati çekti. Rama, medya ve düşünce özgürlüğün­ün korunması, kadına şiddetin önlenmesi, iyi yönetişimi­n sağlanması için AGİT bünyesinde yer alan kurumların verimli bir şekilde kullanılma­sının önemine işaret ederek, söz konusu araçların organize suç, insan kaçakçılığ­ı, aşırıcılığ­ın yol açtığı şiddet ve siber saldırılar­la mücadelede de önemli rol oynadığını­n altını çizdi. AGİT bölgesinde nefret söylemi ve suçunun kaygı verici bir oranda artığını vurgulayan Rama, "Hoşgörünün korunması ve ayrımcılığ­ın önlemesi bizim dönem başkanlığı­mızın en büyük öncelikler­inden birini oluşturaca­k. Umarım hep birlikte bu endişe verici olay karşısında siyaset üstü bir sorumluluk­la hareket etme olanağı bulabiliri­z." dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.