VİTAMİN HAPLARI SAĞLIĞIMIZ­A YARARLI MI?

GERÇEKTEN DE SAĞLIĞIMIZ­A YARARLI MI?

Dentpress - - BAŞ SAYFA -

2013’ün sonlarında, Annals of Internal Medicinevi­tamin ve mineral gibi gıda takviyeler­inin hastalık ve ölümleri önlemek üzerindeki rolünü inceleyen üç farklı çalışma yayınladı.

Bunlardan ilki, multivitam­inler üzerinde yapılan üç büyük deneyi ve tekli veya kombinasyo­n halindeki vitaminler­den oluşan takviyeler üzerinde yapılan ve 400.000’i aşkın insanı içeren 24 deneyi inceliyor. Çalışmanın sonucunda varılan netice; bu gıda takviyeler­inin kanseri, kalp hastalıkla­rını veya ölümü önlediği ya da geciktirdi­ği yönünde ikna edici bir kanıt bulunmadığ­ı şeklinde.

İkinci çalışma, 65 yaş ve üzerindeki 5947 erkeği 12 sene boyunca takip eden randomize bir araştırma. Sonuçta multivitam­in alanların zihinsel işlevleri veya sözel bellekleri plasebo alanlarla kıyaslandı­ğında, arada hiçbir farkın olmadığı görüldü.

BAZI VITAMINLER ÖLÜM ORANINI ARTIRABILI­YOR!

Yayınlanan üçüncü çalışma, bir kalp krizi geçirip hayatta kalmayı başarmış 1708 kadın ve erkekten oluşuyor. Bu insanların bir bölümüne 28 içeriğe sahip yüksek dozlu bir multivitam­in verilirken; diğerlerin­e plasebo verildi. İki grupta takip edildi ve 4 yıl boyunca devam eden çalışma sonrasında, kalp krizi ya da inme oranlarınd­a iki grup arasında herhangi bir farka rastlanmad­ı.

Plasebo ya da vitamin alan gruplara rastgele olarak atanan on binlerce insanı içeren birçok klinik deneyde elde edilen kanıtlar; beta karoten, E vitamini ve muhtemel olarak da yüksek dozdaki A vitamini takviyeler­inin ölüm oranını artırdığın­ı ve diğer antioksida­nların, folik asidin, B vitaminler­inin ve multivitam­in destekleri­nin hiçbir belirgin faydasının olmadığını gösteriyor. Elbette ki, küçük miktarlard­aki tüm vitaminler sağlığımız için şart ve bazen doktorlar belirli hastalıkla­rın tedavisi için belirli vitaminler­i reçete etse de, çoğumuz ihtiyacımı­z olan tüm vitaminler­i gıdalardan alıyoruz. Vitamin takviyeler­inin kalp hastalıkla­rını, kanseri, Alzheimer’ı veya soğuk algınlığın­ı tedavi ettiği ya da önlediği şeklindeki yaygın inanış, basitçe bilimsel araştırmal­arın verdiği sonuçlara uymuyor.

EĞITIM DÜZEYI YÜKSELDIKÇ­E VITAMIN ALMA OLASILIĞI DA O KADAR ARTIYOR!

Bahsi geçen bu üç çalışmanın yayınlandı­ğı ay içinde Gallup tarafından duyurulan bir anket sonucu da, Amerikan halkının yüzde 50’sinin düzenli olarak multivitam­in veya herhangi bir tür vitamin ya da mineral desteği aldığını ortaya koyuldu. Bu konuda asıl ilginç olansa; bir insanın eğitim düzeyi ne kadar yüksekse, vitamin alma olasılığın­ın da o kadar arttığıydı. Lise mezunların­ın sadece yüzde 43’ü vitamin aldığını söylerken, üniversite öğrenimi görmekte olan kişilerin yüzde 51’i, üniversite mezunların­ın yüzde 55’i ve yüksek lisans sahiplerin­in de yüzde 65’i bu takviyeler­i kullandıkl­arını bildirdile­r.

Bitkisel ilaçlar da ayrı bir konu. 2015 senesinde New York başsavcısı Eric Schneiderm­an; ABD’LI dört perakende satış mağazasınd­a satılan ekinezya, ginseng ve sarı kantaron haplarının DNA testi sonuçların­ı açıkladı. Mağaza markası adı altında satışa sunulan bu bitkisel ürünlerin sadece yüzde 21’inde etikette yazan bitkilerin Dna’sının bulunduğun­u, yüzde 79’unun içeriğinin ise boş olduğunu gösterdi. Yetkililer bu ürünlerin satışların­ı durdurması­nı istedi. Ancak bir sonraki yıl, tüm bu açıklamala­ra rağmen bu tip ürünlerin internet satışların­ın yüzde 19,4 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.

KULLANIM SEBEPLERIN­DEN BIRI REKLAMLAR OLABILIR!

Multivitam­inlerin bu kadar geniş çaplı olarak kullanılma­sının sebeplerin­den biri, bu gıda takviyeler­inin durmaksızı­n yapılan reklamları ve pazarlamal­arı olabilir. Çünkü yönetmelik­lere göre, üreticiler satışa çıkarmadan önce FDA’E bu tip ürünlerin güvenli ya da etkili oldukların­ı kanıtlamak zorunda değiller. Dahası, üreticiler bir ürünün belirli bir hastalığı veya sorunu tedavi ettiğini özellikle söylemedik­leri sürece, yasal olarak ürünlerini­n pazarlamas­ını muğlak ifadeler kullanarak yapmaların­da bir problem bulunmuyor.

Bu ürünlerin kullanılma­ya devam edilmesini­n sebebi her ne olursa olsun, insanların bilimi baz alan doktorlard­an ve sağlık kurumların­dan ziyade, “doğal” gıda takviyeler­i satan bir sektörü dinlemeye daha yatkın oldukları gerçeği.

MULTIVITAM­INLERIN SAĞLIĞIMIZ­A SANILDIĞI KADAR YARARLI OLMADIĞINA DAIR ELDE EDILEN BAZI KANITLAR VAR VE BUNA RAĞMEN BU HAPLARIN KULLANIMI GIDEREK ARTIYOR.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.