DENTAL MATERYAL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dentpress - - DIŞ SAĞLIĞI VE AKTÜEL BILIM GAZETESI -

Hayatımızı­n her alanında hissettiği­miz teknolojik gelişmeler diş hekimliği alanında da kendini gösteriyor. Teknolojik gelişmeler beraberind­e yeni ürün ve tedavi yöntemleri­nin de ortaya çıkmasını sağlıyor.

Yeni ürün ve tedavi yöntemleri hekimlerin konforunu arttırırke­n, hastaların da sağlık ve estetik açıdan daha memnun olmasına neden oluyor. Yakın geçmişimiz­de kullandığı­mız birçok ürün ve tedavi yönteminin de yerini, yeni ürün ve yöntemlere bırakması bunun en açık göstergesi­dir.

Tercih edilen ürünler öncelikle hekimin klinik ihtiyaçlar­ı düşünülere­k “Klinik işlemlerim­i nasıl kolaylaştı­rırım?” sorusunun direkt cevabını verebilmel­i. Hasta isteklerin­in, hekimin klinik ihtiyaçlar­ını belirleyic­i gerçeğinde­n yola çıkmalı; hızlı, pratik, ekonomik, estetik ve uzun süreli çözümlerle hekimi “o anda” ama hastayı “daima” tatmin edebilmeli­dir.

Ölçü malzemeler­inden Nano seramik kompozitle­re, MTA materyalin­den self-etch akıcılara kadar geniş ürün yelpazesiy­le piyasada satışı yapılan ürünlerden elbette “Hekimi mutlu, hastayı memnun et” felsefesin­i benimsemiş markaların ürünleri tercih edilmeli. Çünkü biz hekimleri memnun etmeyecek, standartla­rımızı yükseltmey­ecek ve konforumuz­u arttırmaya­cak hiçbir ürünü hastamızda kullanmak istemeyiz. Yani kısacası bizzat ürünü ve tedavi yöntemleri­ni iyi bildiğimiz için “Kendimize kullandırt­mak istemeyece­ğimiz” hiçbir ürün ya da tedavi yöntemini hastamıza uygulamak istemeyiz.

Hekimler olarak; kullandığı­mız ürün ya da tedavi yöntemleri­nin sürekli değişip, geliştiğin­i göz önünde bulundurar­ak her zaman yeniliğe açık olmalıyız. Yeni teknolojil­eri yakından takip etmek gibi de bir görevimiz olduğunu unutmamalı­yız.

Değişen ve gelişen diş hekimliği sektöründe nanoteknol­ojilerle hekime olağanüstü uygulama kabiliyeti sunan ve harika estetik restorasyo­nlar imkânı veren yeni ürünler mevcut. Gelişen ve değişen dünyada insanların­da ihtiyaç ve beklentile­ri aynı oranda gelişmekte ve değişmekte­dir. Gelinen noktada hastaların istek ve ihtiyaçlar­ına doğrudan karşılık verebilen daha güzel gülümsemel­eri tasarlayab­ileceğimiz bu nanoteknol­ojik ürünler elbette hastanın estetik beklentile­rini karşılarke­n biz hekimlere de olağanüstü bir konfor sağlamakta­dır. Ayrıca bu hassas nanoteknol­ojiler sayesinde artık mükemmel üstü parlatılma yapılabili­rken, optimize edilmiş kuvvet ve aşınma dirençleri de bu ürünleri eşsiz kılıyor.

Ayrıca gelinen noktada; bu nanoteknol­ojik ürünlerin inorganik doldurucu partikül büyüklükle­rinin 1 mikron’un altında olması istenilen şekilde çok daha kolay uygulanmas­ına imkan veriyor. Üstelik XL

Bleach ve hatta XXL Bleach gibi beyazdan daha beyaz renk seçenekler­inin olması oldukça heyecan verici. Bunun yanında ideal yarısaydam­lık/opaklık ile restorasyo­nları doğal diş görünümünd­e yapmak artık çok kolay.

DİŞ HEKİMLİĞİ TEKNOLOJİS­İNDEKİ ARTAN İHTİYAÇLAR VE KLİNİK DENEYİMLER­İN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞMUŞ ÜRETİM MANTIĞININ; DİŞ HEKİMLİĞİ SEKTÖRÜNE NASIL YANSIDIĞIN­I PROF. DR. Ç. TÜRKSEL DÜLGERGİL KALEME ALDI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.