Ydı...

Dunya Extra - - ŞİMDİNİN TRENDLERİ -

şey anlatmış… Herkes kendine bir şey buldu sanıyorum. Bu ‘multidisiplin’ ya da içinden geldiği, esinlendiğin gibi ifade eden sergiler artık pek çok sanatçı tarafından ortaya konuyor. CANAN kendi yaşam kesitinden örnekleri de sergiye dahil etmiş. Arter’i de seçtiği sergilerden, sanatçılardan ve oluşturulan konseptlerden do- layı tebrik etmek gerekiyor. “Kaf Dağı’nın Ardında” sergisinin küratörlüğünü Nazlı Gürlek üstlenmişti. “Kaf Dağı’nın Ardında”, CANAN’ın bu sergi için ürettiği yeni yapıtlarla bazıları daha önce hiç sergilenmemiş erken dönem eserlerini bir araya getirmişti... Sergi, başlığını Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı’ndan alıyor ve heykel, fotoğraf, baskı, nakış, video, yerleştirme ve minyatür gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserlere yer veriyordu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.