Hangi şirket kültürü kazanır

Dunya Extra - - KENDİNE YATIRIM YAP! -

lında Facebook’un da içinde olduğu grup gibi tipik bir Silikon Vadisi şirketi tarzı. Mühendisler genç ve hırslı, şu anda problem çözüyorlar ama belki de kendilerini ispatlarlarsa sonra işe girdikleri şirketlerin yıldız takımı adayı olabilirler. Mühendis odaklı şirketler çok güçlüler ve hızlı büyüyorlar. Herkesin benzer altyapılar ve zihniyetlerden geldiği bu şirketler ortak sosyal normlar üzerinde hareket eden ve cidden hızlı büyüyen şirketler.

Bürokratik şirket kültürü

Bu kültür hiyerarşinin hakim olduğu şirketleri kapsıyor. Uzun ve ağdalı iş tanımları, organizasyon şemaları, personel el kitapçıkları vizyon ve misyonları, haftalık toplantılar, aylık yönetim toplantıları, üç aylık yönetim kurulu toplantıları mevcut.

Otokratik şirket kültürü

Otokratik kültür de bürokratik kültür gibi hiyerarşiye dayalı. Ancak burada kararlar ve kontrol, hakim tek kişiden kaynaklanmakta. Yüksek karar mercii bir kişi. Kurucu ya da CEO. “Sen çalış, ben sana ne yapman gerektiğini söylerim” kültürü diyebiliriz.

Bağlılık şirket kültürü

Çok eski bir model olarak görünür, şirket çalışanlarının uzun yıllar belki de emekli olana kadar aynı şirket-

te kalıp şirkete bağlı olduğu bir modeldir. Bu şirketler sanılanın aksine çok ağır şirketler değillerdir. Bağlılık kültürü şirketleri işten çıkarma konusunda, özellikle toplu işten çıkarma konusunda çok ciddi düşünürler, kolay kolay bu kararı veremezler. Başka start-up’lar pahalı mühendis ya da satış yöneticisi alırken onlar parayı doğru insan kaynakları yönetimi yapacak kişiye harcayabilirler. Barron ve Hannan’ın yaptığı bu araştırma on küsur yıl sonunda hangi şirket kültürünün ayakta kalıp hangi şirket kültürünün ise başarısız olduğunu saptamış. Bu araştırmanın içinde şu anda dünyanın en başarılı şirketleri arasında sayılanlar da var. Araştırmanın başındaki Barron ve Hannan’ın beklentisi “Yıl-

dız kültürü” modelinin başarılı olacağı yönünde. Oysa aynı şirketin içine tıkıştırılan bir sürü yıldız başarılı olamamış. Bu tür firmaların içini bilenler bilir. İç rekabetin çok yoğun yaşandığı ortamlar ve herkes star olduğu için çalışılması en zor olan firmalardır, sanılanın tam aksine. Araştırmanın kazananı “bağlılık kültürü” oluşturan firmalar olmuş. Kimbilir belki şu an öyle değildir, aradan geçen 15 yıl durumu değiştirmiştir. Ancak 2002 araştırması sonucuna göre, sürdürülebilir büyümeyi başaran, halka açılan, yüksek kârlılık açıklayan şirketler bu kültürden çıkmış.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.