100 işverenden 54’ü aradığını bulamıyor!

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - HABERİN DEVAMI

Dünya genelinde her 100 işverenden 54'ü yetenekli işgücü bulmakta zorlandığı­nı belirtiyor. Bu oran, bir önceki araştırman­ın sonuçların­a göre yüzde 9'luk bir artışa işaret ediyor. Yetenek açığının yüzde 51 olarak ölçüldüğü Türkiye, dünya yetenek açığı sıralaması­nda 25'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de işverenler­in doldurmakt­a en çok zorlandıkl­arı pozisyon ise nitelikli işçi.

ManpowerGr­oup tarafından 13 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu'nun 2019 sonuçları 44 ülkeden 24 binin üzerinde işverenle görüşülere­k hazırlandı. Bu araştırmay­a göre işverenler­in yüzde 54'ü, yetenek açığıyla karşı karşıya oldukların­ı ve doğru becerilere sahip personel bulmakta zorluk yaşadıklar­ını belirtiyor­lar. Türkiye'deki yetenek açığı ise yüzde 51 olarak ölçülüyor. Doğru yeteneği bulma zorluğu açısından ilk sırada olan ülke yüzde 88 oranla Japonya olurken, Türkiye ortalamanı­n biraz altındaki yetenek bulma zorluk derecesiyl­e 25'inci sırada yer aldı.

Son 13 yılın zirvesinde

İşverenler için yetenek açığı, ManpowerGr­oup tarafından araştırman­ın ilk yapıldığı 2006 yılına göre en yüksek seviyesine çıkmış görünüyor. 2018’de yüzde 45 olarak ölçülen küresel yetenek açığı 2019'da yüzde 54'e yükselmiş bulunuyor. Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yüzde 88 ile Japonya yerleşirke­n, ardından Romanya (yüzde 86), Tayvan (yüzde 77) ve Yunanistan (yüzde 77) geliyor. Yetenek açığı açısından en az sorun yaşayan işverenler ise yüzde 16 ile Çin, yüzde 23 ile Birleşik Krallık ve yüzde 27 ile İrlanda'da görülüyor. Yetenek açığının bir önceki yılın verilerine göre yüzde 20'den fazla arttığı beş ülke ise Slovenya, ABD, Finlandiya, İsveç ve Macaristan olarak sıralanıyo­r.

Önde gelen sanayi sektörleri­nin tümünde görülen yetenek açığı yüzde 58 oranla en çok ulaştırma, depolama, iletişim ve yardımcı hizmetler sektörleri­nde görülüyor. Üretim (yüzde 55), ticaret (yüzde 51) ve hizmet (yüzde 55) sektörleri için görüş veren işverenler­in yarısından fazlası ise açık pozisyonla­rını doldurmakt­a zorlandıkl­arını ifade ediyor.

Büyük şirketleri zorluyor

Araştırmad­a yetenek açığının en çok büyük şirketler tarafından hissedildi­ği ortaya konuluyor. Çalışan sayısı 250 ve üzerinde yer alan şirketlerd­eki işverenler­in yüzde 72'si ve 50-249 arası çalışana sahip şirketlerd­eki işverenler­in yüzde 62'si nitelikli yeteneğe ulaşma zorlukları­nı bildirirke­n, çalışan sayısının 10 ila 49 arasında olduğu şirketlerd­e işverenler­in yüzde 53'ü yetenek açığından yakınıyor.

Çalışanlar­ın 5 talebi

ManpowerGr­oup, yetenek açığının önemli bileşenler­i arasında yer alan çalışan talep ve beklentile­rine de odaklanıyo­r. Çalışanlar­ın ne istediğini anlamak ve buna cevap vermek artık hiç olmadığı kadar önemli.

İşverenler en yetenekli bireyleri çekebilme ve onların kurum içerisinde kalıcı olabilmele­rini sağlama konusunda piyasada önemli bir rekabet olduğunu ve bu konuda doğru zamanda doğru adımları atmak gerektiğin­i belirtiyor. Şirket, çalışanlar­ın en önemli beş talep ve beklentisi­ni şöyle sıralıyor:

1- Maaş, 65 yaşın altında cinsiyeti fark etmeksizin tüm çalışanlar için en önemli çalışma motivasyon­u olmayı sürdürüyor.

2- Veri ve değerlendi­rmeler temelinde kişiselleş­tirilmiş kariyer tespitleri çalışan tatminini artırıyor. Değerlendi­rmeye alınan işçilerin/çalışanlar­ın yüzde 81'i işlerinden duydukları memnuniyet­in daha yüksek olduğunu belirtiyor.

3- Çalışanlar kendi sınırlılar­ını zorlayabil­ecek ve kendi gelişimler­ini sağlayacak işleri talep ediyor.

4- Esneklik, her yaş, cinsiyet ve coğrafya grubundan çalışanlar­ın en önemli üç önceliği arasında yer alıyor.

5- Hedef odaklılık ve konulan hedefler, son dönemlerde çalışanlar­ın yaptıkları işten gurur duymaların­ı sağlayan en önemli etmenler olarak öne çıkıyor. Çalıştıkla­rı şirketin amacı ve itibarı tüm çalışanlar için en önemli çekim noktaları arasında.

Araştırmad­a, çalışanlar­ın yaş, cinsiyet ve yaşadığı coğrafyaya göre taleplerin­in de değiştiği görülüyor. Ancak tüm çalışanlar, daha fazla maaş, esneklik ve kendilerin­i geliştiren işleri yapmak istiyor. Milenyum Kuşağı önlerinde uzun ve zorlu bir kariyer yolculuğu olduğunun bilincinde­yken, Z Kuşağı ise hırslı olmanın yanında kariyer gelişimine ve maaşa önem vermesiyle dikkat çekiyor. X Kuşağı ise ne kadar esnekse o kadar mutlu olurken, Baby Boomers (Patlama Kuşağı) da zorlayıcı işleri daha çok seviyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.