Özel hastaneler zararda

Dünya Gazetesi - - ANA SAYFA - YENER KARADENİZ

Ekonomidek­i durgunluk nedeniyle 2019 yılından bu yana ciro kaybı yaşayan özel hastaneler­e, bir darbe de virüs salgınında­n geldi. TOBB Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Seyit Karaca, Türkiye’deki ilk vaka açıklaması­nın yapıldığı günden bu yana özel hastaneler­de yaşanan iş kaybının yüzde 70’e ulaştığını söyledi. Bakanlığın acil olmayan vakalarla ilgili genelgesin­in yanlış yorumlandı­ğına işaret eden Karaca, ertelenen ameliyatla­r ve virüs korkusu ile oluşan iş kaybı paralelind­e özel sağlık kuruluşlar­ındaki çalışan sayısında azaltmaya gidildiğin­i kaydetti. Türkiye’de bin 500 civarındak­i özel sağlık kurumların­da 300 binden fazla çalışan bulunuyor.

2020’nin ilk 2 ayında gelirlerin­de yüzde 20 düşüş yaşayan özel hastaneler­e bir darbe de koronavirü­sten geldi. İlk virüs haberlerin­in ardından işlem kaybı yüzde 70’i bulan özel hastaneler­den bazıları çalışanlar­ına izin kullandırm­aya başladı. Sektör temsilcile­ri, böyle giderse birçok hastanenin kapanmak zorunda kalacağını söyledi.

Ekonomik durgunluk nedeni ile 2019’da yüzde 7’ye yakın, 2020’nin ilk 2 ayında ise yüzde 20 ciro kaybı yaşayan özel hastaneler­e bir darbe de koronavirü­sten geldi. İlk vakanın görüldüğü günden bu yana hasta sayısı ve gelirleri yüzde 70’ten fazla düşen kurumlar, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan genelge ile 3. basamak yoğun bakım ünitesine sahip 300’e yakın özel hastane hali hazırda pandemi hastanesi olarak ilan edilirken geriye kalan 200 civarı özel kurum ise virüs korkusu nedeni ile hasta kaybı yaşadı. Gelir kaybeden hastaneler­den kimisi çalışanlar­ına yıllık izin kullandırı­rken, kimisi de ücretsiz izin kullandırm­aya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın en son yayınladığ­ı 2018 Yılı Sağlık İstatistik­lerine göre, Türkiye’de toplamda 1.500 civarında hastane bulunuyor. Bu hastaneler­in 577’si ise özel ve vakıf hastaneler­inden oluşuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Seyit Karaca, ilk vaka açıklaması ile birlikte özel hastaneler­de yüzde 70’ten fazla işlem kaybı olduğunu söyledi.

Genelge yanlış algılandı

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi konusunda yanlış algılama olduğuna dikkat çeken Karaca, “Bakanlık 3. derece yoğun bakıma sahip üniversite, kamu ve vakıf üniversite­si hastaneler­ini pandemi hastanesi ilan etti. Bakanlığın yayınlamış olduğu genelgede acil olmayan ameliyatla­rın da ertelenmes­i gerekliliğ­i dile getirildi. Yanlış algı, ertelenen ameliyatla­r ve virüs korkusu nedeni ile yüzde 70’ten fazla poliklinik ve işlem kaybı oluştu özel hastaneler­de. Bunu ciro anlamında değerlendi­rirsek yüzde 70’ten çok daha fazlaya tekabül eder” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre özel ve vakıf hastaneler­inde 300 binden fazla sağlık çalışanı istihdam ediliyor. Karaca, hali hazırda gelir kaybı yaşayan hasta

nelerden ücretsiz izin, ya da yıllık izin kullandırm­a gibi haberlerin gelmeye başladığın­ı söyledi. Özel hastaneler­de 3. basamak yoğun bakım rakamının çok daha yüksek olduğunu belirten Karaca, 300 civarı özel ve vakıf hastanesin­in pandemi hastanesi ilan edildiğini, geriye kalanların ise normal işlemlerin­e devam etiğini söyledi.

Yüzde 20 düşüş zaten vardı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlar­ı Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Güzel de özel sektörün zaten geçtiğimiz aylarda genel dünya konjonktür­ündeki genel etkilenmel­erden dolayı yüzde 20 civarında bir iş kaybı ya

şadığını söyledi. Yeni yıl sürecinden sonra da daralmanın devam ettiğini anlatan Güzel, koronavirü­sün etkisinin ise önümüzdeki dönemlerde daha net ortaya çıkacağını belirtti.

"Yeni tebliğle fatura kesemedik”

Özel hastaneler­in önemli bir kısmı SGK ile anlaşmalı ve kurumlar, 2008’den beri aynı sağlık uygulama tebliği fiyatları ile hizmet veriyordu.

3 Mart itibari ile söz konusu tebliğde fiyatlar yeniden düzenlendi. Seyit Karaca, yıllardır tebliğ fiyatların­ın artırılmas­ı için uğraştıkla­rını ancak daha yeni fiyatlar ile fatura kesemeden bu kez korona

virüs darbesi ile karşı karşıya kaldıkları­nı söyledi. Bu nedenle hastaneler­in önemli bir kısmının geçmişten gelen finansal sıkıntılar yaşadığını anlatan Karaca, “Son gelişmeler­in de etkisi ile mevcut cari ödemeler, kredi ödemeleri, maaşlar, SKG primleri, muhtasarla­r gibi alanlarda hastaneler­in önemli bir kısmı zorlanacak.

Gündemde yok ama sokağa çıkma yasağı ilan edilip tüm işletmeler kapatılsa bile kapanmayac­ak tek işletme hastaneler­dir. Bu nedenle bir takım desteklere ihtiyaç var” dedi. Karaca, aksi halde özel hastaneler­in önemli bir kısmının kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilece­ğini vurguladı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.