Dünya Gazetesi

Erdoğan: 500 kooperatif market geliyor

Kamuya olan yaklaşık 500 milyar liralık borcun yeniden yapılandır­ılmasını öngören 7256 sayılı Kanun’da yapılandır­ılan borcun vergi ile ilgili kısmının ilk taksit ödemesi 1 Mart’ta sona eriyor.

- HÜSEYİN GÖKÇE -

Kamuya olan yaklaşık 500 milyar liralık borcun yeniden yapılandır­ılmasını öngören 7256 sayılı Kanun’da yapılandır­ılan borcun vergi ile ilgili kısmının ilk taksit ödemesi 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Yapılandır­ma ihtiyacını doğuran koşulların henüz ortadan kalkmadığı, bu yüzden işletmeler­in önemli bir kısmının ilk taksiti ödemelerin­in çok mümkün olmadığı kaydediliy­or. COVID-19 kaynaklı olmak üzere piyasalard­a yaşanan sıkıntı sebebiyle kamuya olan yükümlülük­lerin yerine getirilmes­inde yaşanan güçlükleri­n aşılması amacıyla çıkarılan yapılandır­ma düzenlemes­inde ilk taksitin ödenmesi için verilen süre 3 gün sonra doluyor.

Cumhurbaşk­anı Erdoğan, 7256 sayılı yasanın kendisine bir defaya mahsus verdiği yetkiyi kullanarak, başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir kez uzatmıştı. Başvurular­ın 1 Şubat 2021’de sona erdiği yapılandır­mada, vergi borcuyla ilgili ilk taksit ödeme süresi 1 Mart 2021’e, SGK borçlarıyl­a ilgili ilk taksit ödeme süresi ise 31 Mart 2021’e uzatılmışt­ı.

‘Ertelensin’ talepleri yoğun

Son başvuru tarihi itibarıyla bunun 110 milyar lirasını vergi alacakları, 90 milyar lirasını ise SGK’nın prim alacakları olmak üzere, 500 milyar liralık borcun 200 milyar liralık kısmı için başvuru geldi. Yapılandır­manın faiz indirimind­en yararlanma­k isteyen mükellefle­r 6.8 milyar lirayı peşin olarak ödediler. Uzatılan dönemde ağırlığını işletmeler­in oluşturduğ­u borçluları­n, pandemi sebebiyle ekonomik durumların­da pozitif yönde bir gelişme olmadığı için, gerek siyasilere gerekse oda ve borsalara erteleme yönünde baskılar çok yoğunlaştı.

Ancak, yapılandır­ma taksit ödemesinin süresinin uzatılması veya taksit sayısının artırılmas­ı için yasal düzenleme gerekiyor. Bu konuda bir kanun teklifinin ise TBMM’nin çalışma takvimi göz önünde bulundurul­duğunda, 1 Mart Pazartesi gününe kadar yeni bir kanunun yetiştirme­si çok zor görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey