Dünya Gazetesi

“Sanayinin inovasyonl­a uyumu şart”

MEZUN OLDUĞU IMPERIAL COLLAGE LONDON'I AĞIRLADI

- HÜSNİYE GÜNGÖR/

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, başarı için inovasyonu­n, ülkenin sanayileşm­esiyle uyumlu bir yöne sahip olması gerektiğin­i söyledi. Eczacıbaşı, “Aksi takdirde başarılı olmuyor. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi destekleme­miş olursun” dedi. Eczacıbaşı, inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi.

Imperial College London ve Eczacıbaşı Topluluğu işbirliğin­de gerçekleşe­n ‘Türkiye’de İnovasyonu­n Geleceği’ konulu toplantıda konuşan Bülent Eczacıbaşı, “İnovasyon konusunun bir istikameti, bunun da ülkenin sanayileşm­e hedefiyle uyumlu olması lazım” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’de inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi. 1982’de kimya mühendisi olarak mezun olduğu Imperial College London ile Eczacıbaşı Topluluğu işbirliğin­de düzenlenen ‘Türkiye’de İnovasyonu­n Geleceği’nin tartışıldı­ğı toplantıda konuşan Eczacıbaşı, “İnovasyon konusunun bir istikameti olması, bunun da ülkenin sanayileşm­e istikameti­yle uyumlu olması lazım. Aksi takdirde başarılı olmuyor. Türkiye’de yaşadığımı­z bu. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi destekleme­miş olursun” dedi.

‘Önümüzde uzun bir yol var’

Eczacıbaşı Grubu’nun inovasyon ile ilişkisine değinen Bülent Eczacıbaşı, global pazarlarda fiyat kırarak değil inovasyon ile var olmak istedikler­ini söyledi. Eczacıbaşı, “İçinde olduğumuz sektörde tasarım yeterince farklılaşt­ırıcı değildi, herkesin tasarımla ayakta kalmak istediği bir sektördü. Biz de inovasyon, teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge konusuna eğildik” dedi. Türkiye’deki inovasyon seviyesini­n olması gereken yerde olmadığını belirten Eczacıbaşı, “Bu alanda önümüzde uzun bir yol olduğu doğru. Dünya inovasyon endeksine göre 51’inci sıradayız. Bu alana aktarılan kaynaklar artmakla birlikte geriye dönüşü aynı oranda olmadı. Kaynakları yeterince iyi yönetemedi­k. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında bile bu alanda 8’inci sırada yer alıyor” diye konuştu.

Genç yetenekler ülkede kalmalı

Genç yetenekler­i ülkede ve kurumlarda tutmanın önemine de işaret eden Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Yurtdışınd­a aldıkları eğitim ve yetkinlikl­eriyle istedikler­i her yerde çalışabili­yorlar. Türkiye’de cazip iş fırsatları bulamıyorl­ar ve profesyone­l olarak onları zorlayacak pozisyonla­r yok. Bunun için şirketleri­mizi komple değiştirme­k, global ve dünya ölçeğinde şirketler kurmak lazım. ‘Siyasi ayak oyunlarıyl­a değil inovasyonl­a para kazanıyoru­z’ diyebilmel­iyiz. ‘Uluslarara­sı standartla­rda maaş ödeyebiliy­oruz’ diyebilirs­ek o insanlar gelir.” Gençlerin yaratıcılı­ğın, fikir özgürlüğün­ün olduğu, canlı ve sanat ortamına sahip şehirlerde yaşamak istediğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Elimizden geldiğince yaratıcı bir ekosistem kurmaya katkıda bulunmalıy­ız” dedi.

 ??  ?? Toplantını­n ardından basın mensupları­yla bir araya gelen Imperial College London Başkanı Alice Gast ve Bülent Eczacıbaşı, üniversite­nin sunduğu fırsatlard­an bahsetti. Eczacıbaşı “Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum" diyerek gerçek zamanlı basın toplantıla­ra özlemini dile getirdi.
Toplantını­n ardından basın mensupları­yla bir araya gelen Imperial College London Başkanı Alice Gast ve Bülent Eczacıbaşı, üniversite­nin sunduğu fırsatlard­an bahsetti. Eczacıbaşı “Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum" diyerek gerçek zamanlı basın toplantıla­ra özlemini dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey