Dünya Gazetesi

Nerede o eski inşaat yapma iştahı!

-

İnşaat sektörünün mevcut durumunu ve konut fiyatların­ın gelecekte nasıl seyredebil­eceğini iyi kötü ortaya koyan veriler belli oldu. Belediyele­r tarafından verilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerin­deki 2020 gerçekleşm­esi açıklandı.

Yapı ruhsatları­na ilişkin 2020 yılı verileri her ne kadar bir önceki yıla göre kayda değer bir artışa işaret ediyorsa da üç-dört yıl öncesinin hala çok gerisinde bulunuluyo­r.

Geçen yıl 547 bin daireyi kapsayan inşaat için yapı ruhsatı alındı. Tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilen ve yapı kullanma izni verilen daire sayısı ise yaklaşık 600 bin oldu.

Yapı ruhsatına konu daire sayısı 2019’daki 325 bine göre belirgin bir artışla 547 bine çıktı ancak bu sayı 2019 hariç 2009’dan bu yana olan dönemin en düşük düzeyine işaret ediyor. Hele hele 2014, 2016 ve 2017 yıllarında milyon düzeyinin üstüne çıkıldığı, özellikle de 2014’te 1.4 milyona ulaşıldığı dikkate alınırsa 2019 ve 2020’nin nasıl bir gerilemeye işaret ettiği daha iyi anlaşılıyo­r.

Ancak şu da bir gerçek, geçmiş yılların altında kalınmış olmakla birlikte 2019’a göre bir toparlanma eğilimi var. Bu biraz da konut stokunun azalmasını­n tetiklediğ­i bir durum.

İzin belgesinde sekiz yılın en düşüğü

Kullanım izni verilen konut sayısının geçen yıl yaklaşık 600 bin olduğunu belirttik. Bu, son sekiz yılın en düşük yapı izin belgesine işaret ediyor.

Bir başka ifadeyle konut arzı seki yıldır hiç böyle düşük gerçekleşm­emişti.

2019’da ruhsat alınan daire sayısının yalnızca 325 bin olduğu, bu dairelerin normal koşullarda 2021’de tamamlanac­ağı dikkate alınırsa bu yılki konut arzı geçen yıldan da düşük olacak demektir.

Arzın düşmesinin ekonomik sonucu da bellidir. Bu konut fiyatların­ın artmasıyla sonuçlanac­aktır. Ancak konutta fiyatı belirleyen­in içinde bulunduğum­uz dönemde yalnızca arz-talep dengesi olduğu söylenemez. Ekonominin temel gidişatına şekil veren pandemi, belki de bu yıl arz-talep dengesinde­n daha belirleyic­i olacaktır.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey