Dünya Gazetesi

“Pratikte büyük zorluklar çıkar”

-

Düzenlemey­i DÜNYA’ya değerlendi­ren Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, bunun pratikte kapsamdaki firmalara büyük zorluklar çıkaracağı­nı söyledi. Hâlen firmalar ile bağımsız denetçiler arasında, geçen yılki işlemlerin bildirilme­sine yönelik sözleşmele­r bulunduğun­un altını çizen Sezer, “Bu bildirim işlerini ve veri girişini bugüne kadar bağımsız denetim firmaları yaptıkları için, firmalar kendi bünyelerin­de böyle bir sistem kurmadılar. Ayrıca daha önce 3 ayda bir yapılan veri girişi aylığa indirildi” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey